Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Omgang met ongelovigen.

Het schudden van de handen van de ongelovigen.

door schaych zayd al-madkhaliedoor Shaych Saalih al-Fauwzaan

Vraag: Als de ongelovigen hun hand uitstrekken om de handen te schudden, zou ik het moeten afwijzen?

Antwoord: Als zij jou begroeten met de Salaam en hun handen naar jou uitstrekken, schud dan hun handen. Er is geen probleem hierin. Wat betreft dat jij begint met de Salaam en het schudden van de handen, dan is dit niet toegestaan.

Bron: Silsilah Sharh ar-Rasaa’il; Sharh Nawaaqid al-Islaam

Voetnoot: Want, het staat vast dat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: "Begin niet met het groeten van de Joden of Christenen!" [Moslim: 2167]

Wonen met Amerikaanse [of Hollandse] families.

Het Permanente Comité

Vraag: Is het toegestaan om met Amerikaanse families te wonen om zo profijt te maken van hun taal?

Antwoord: Het is beter voor een moslim om bij moslims te gaan wonen, want het mixen met de ongelovigen wordt verderving voor gevreesd, en verzwakking van de persoonlijkheid ten aanzien van (religieuze) verplichtingen, en laksheid of luiheid ten opzichte van de Islaamitische verplichtingen en vrijwillige goede daden. Dus als een moslim zijn best doet om zich van hen af te zonderen, voor zover hij dat kan, is dat veiliger voor zijn geloof en beter voor zijn gedrag.

Wanneer hij echter genoodzaakt is om met families te gaan wonen, dan moet hij met Islaamitische families gaan wonen, hij moet dan wel oppassen dat hij zichzelf niet afzondert met voor hem vreemde vrouwen. En het is niet toegestaan om met ongelovige families te gaan wonen waar er mannen en vrouwen zijn, want het is bekend dat er bij hen, blote vrouwen rond lopen en er niet gedacht wordt aan het bedekken van de 'awrah (eervolle lichaamsdelen), en hierin bevindt zich een geweldig grote fietnah (verderf), en dit is een oorzaak voor het ontstaan van ontucht en verderfelijke gedragingen.

Er is geen noodzaak voor je om te mixen met Amerikaanse niet-moslim families of anderen, voor het verkrijgen van een taal-profijt, want er zijn andere manieren waarop je kan profiteren van de taal, zoals; de specifieke lessen, het converseren met de andere leerlingen in deze taal, zonder onder één dak met de ongelovige families te gaan wonen…

En alle succes is bij Allaah, en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en zijn familie.

Bron: Fatawa Islaamiyah, ad-Da'wah 1/90 door het Permanente Comité.

Regelgeving aangaand het werken met de ongelovigen.

Shaych al-Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien

Vraag: Een persoon die werkt met de ongelovigen, wat adviseert u hem?

Antwoord: Wij adviseren de broer die met de ongelovigen werkt, om een werk te zoeken waarbij hij niet met de vijanden van Allaah en die van Zijn Profeet, van degenen die geen moslims zijn, hoeft te werken. Als dit mogelijk is, dan is dit hetgeen hoe het zou moeten zijn. Maar als dit niet mogelijk is dan heeft hij geen probleem, want hij is bezig met zijn werk en zij met die van hen.

Alleen met de voorwaarde dat hij geen innerlijke liefde, genegenheid of loyaliteit voor hen koestert, en dat hij zich houdt aan hetgeen waarmee de (Islaamitische) Wet is gekomen wat betreft het (beginnen met het) groeten van hen, en het teruggroeten van hen. En ook, dat hij niet deelneemt aan hun begrafenissen of erom treurt, noch dat hij mee doet aan hun feesten of hen ermee feliciteert!

Bron: Fatawa al-'Aqiedah blz. 255 door Shaych Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien.

Het oordeel over het binnenhalen van niet-moslim opvoedsters voor onze kinderen.

Shaych Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien.

Vraag: Er zijn een aantal families die niet-moslim opvoedsters het land binnen brengen om hun kinderen op te voeden en te verzorgen, wat is het oordeel hierover met de argumentatie hiervoor? Djazakoemoellaahoe chairan!

Antwoord: Het is verbazingwekkend dat er gezegd wordt dat er opvoedsters zijn die geen moslim zijn! Want, iemand die geen moslim is bezit geen goeds, noch kan haar opvoeding goed zijn. En zij is gevaarlijk voor de kinderen, want zij is of onwetend, of haatdragend. Als zij onwetend is, dan kan het zijn dat zij uitspraken van Koefr (ongeloof) of Shirk (afgoderij) doet, terwijl zij niet weet wat de gevolgen hiervan zijn. Als zij echter haatdragend is, dan is zij erger en veel gevaarlijker!

Wat ik dus aan mijn Islaamitische broeders adviseer is, dat zij het absoluut vermijden om niet-moslima's binnen te halen, en zeker als dit voor de reden zou zijn dat zij de jeugd en kinderen opvoeden! Wat betreft de vraag voor de argumentatie, de argumentatie hiervoor is: dat alles waarvan het resultaat verderfelijk is, verboden is. En de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft de slechte metgezel vergeleken met een metaalwerker, hij heeft gezegd: "…Of hij verbrand je kleding of je ontvangt van hem een slechte geur..." [al-Boechaarie en Moslim] En de opvoedster die dag en nacht met de kinderen in huis blijft is ongetwijfeld een metgezel, en zij is een slechte metgezel als zij geen moslim is!

Bron: Fatawa Shaych al-'Uthaymien, zie Fatawa 'Ulema al-Balad al-Haraam blz. 112.

De maatregel voor het imiteren van de ongelovigen.

Shaych al-Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien

Vraag: Wat is de maatregel voor het vraagstuk: het (verbod op) het imiteren van de ongelovigen?

Antwoord: Het imiteren van de ongelovigen gebeurt in; uiterlijk, kleding, etenswaren en andere zaken, want, het betreft hier een algemeen woord waarvan de betekenis is: dat een persoon een zaak verricht die specifiek voor de ongelovigen is, op een manier dat dit een kenmerk is voor andere ongelovigen als zij hem zien! Dit is de maatregel.

Maar als het gaat om een zaak die bekend is onder de moslims en de ongelovigen, dan is het imiteren hierin niet verboden, zelfs al is de oorsprong (van deze zaak) ontleend van de ongelovigen, zolang het niet een verboden zaak betreft zoals; het dragen van zijde!

Bron: Madjmoe'ah doeroes wa fatawa al-Haram al-Mekkie deel 3 blz. 367 door Shaych al-Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien.

Verwelkoming van de ongelovigen.

Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien

Vraag: Is het voor mij toegestaan om naar een pastoor te gaan en hem te verwelkomen met zijn arriveren en terugkomst?

Antwoord: Het is niet toegestaan om naar één van de ongelovigen te gaan bij zijn aankomst [van b.v. een reis] en hem te verwelkomen met zijn arriveren, en hem te groeten. Want, het staat vast dat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: "Begin niet met het groeten van de Joden of Christenen!" [Moslim: 2167]

Wat betreft dat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) naar een jood ging die ziek was; (dan wordt hierop gezegd dat:) "Deze jood een jongen was die de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) diende, toen hij ziek werd ging de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) naar hem toe op ziekenbezoek, en om hem uit te nodigen naar de Islaam. Nadat hij hem had uitgenodigd naar de Islaam, werd hij moslim..

Dus waar is de vergelijking van degene die (een zieke) opzoekt om hem uit te nodigen naar de Islaam met een persoon die een pastoor opzoekt om hem te verwelkomen met een veilige terugkomst, en om hem te motiveren? Het is onmogelijk om dit met dat te vergelijken, behalve als dit door een onwetende of iemand die zijn begeerten volgt gedaan wordt.

Bron: Fatawa Shaych al-'Uthaymien deel 1.

Het reizen naar de landen van de Ongelovigen.

Shaych al-Iemaam Mohammed al-'Uthaymien

Vraag: Wat is de regelgeving aangaande het reizen naar de landen van de ongelovigen? En wat is de regelgeving aangaande het reizen omwille van toerisme?

Antwoord: Het is niet toegestaan om naar de landen van de ongelovigen te reizen behalve onder drie voorwaarden:

1- Dat een persoon kennis heeft waarmee hij twijfelachtige (religieuze) zaken kan weerstaan.2- Dat hij beschikt over een (sterk) geloof waarmee hij (seksuele) verleidingen kan weerstaan.3- Dat het noodzakelijk voor hem is om daarheen te gaan.

Als deze voorwaarden niet van kracht zijn, dan is het niet toegestaan om naar de landen van de ongelovigen te reizen, omdat hier veel verderf of vrees voor verderf mee gepaard gaat. Het is ook verspilling van geld, want een mens geeft veel geld uit tijdens dit soort reizen, en dit doet tevens de economie van de ongelovigen stijgen.

Maar als er een noodzaak is om daarheen te gaan zoals voor: genezing, of het zoeken van kennis die niet aanwezig is in zijn land, en hij beschikt over kennis (van zijn geloof) en een (sterk) geloof, zoals wij beschreven hebben, dan is hier niets mis mee!

Wat echter het reizen naar de landen van de ongelovigen betreft als het omwille van toerisme gebeurt, dan is dit geen noodzaak. Hij kan ook naar de Islaamitische landen gaan waar de bewoners ervan de kenmerken van de Islaam naleven. En ons land (Saoedi-Arabië) is walhamdoellillaah op een aantal plaatsen een toeristisch land geworden, hij kan dus (gemakkelijk) daarheen gaan en zijn vakantie daar doorbrengen.

Bron: Al-Madjmoe'a Ath-Thamien deel 1 blz. 49-50 door Shaych al-Iemaam Mohammed bin Saalih al-'Uthaymien.

Bevoorrechting van de ongelovigen op de moslims.

Shaych al-Iemaam Mohammed al-'Uthaymien

Vraag: Wat is het oordeel over het (innerlijk) liefhebben van de ongelovigen en hen te bevoordelen op de moslims?

Antwoord: Het is ongetwijfeld zo dat degene die de ongelovigen meer lief heeft dan de moslims een geweldig verboden zaak begaat! Want, het is een verplichting voor hem om de moslims lief te hebben, en voor hen te wensen wat hij voor zichzelf wenst. Maar als hij de vijanden van Allaah meer lief heeft dan de moslims, dan is dit verschrikkelijk gevaarlijk en haraam (verboden) voor hem.

Beter gezegd, het is niet toegestaan voor hem om zich genegen tot hen te voelen, zelfs als dit minder is dan dat hij zich genegen voelt ten opzichte van de moslims, want Hij Ta'ala zegt:

((Er is geen volk te vinden dat (werkelijk) in Allaah en in de Laatste Dag gelooft en degenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven lief heeft (i.e. hen meer lief heeft dan Allaah, de Islaam en de moslims). Zelfs wanneer deze tegenstrevenden hun vaders, of hun zonen, of hun broeders, of hun stamgenoten zijn. Zij zijn degenen bij wie Allaah het geloof (Iemaan) in hun harten verankerd heeft en Hij geeft hen kracht met genade van Hem. Hij doet hen tuinen (het Paradijs) binnengaan waar rivieren onder door stromen, zij zullen daarin voor eeuwig leven. Allaah heeft Welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Zij zijn degenen die van de partij van Allaah zijn (degenen die de vijanden van de Islaam haten). Weet, voorwaar de partij van Allaah is de overwinnaar!)) [Al-Moedjaadellah: 22]

En Zijn Uitspraak: ((O jullie die geloven neemt niet Mijn vijanden en jullie vijanden tot vrienden, aan wie jullie genegenheid betonen. Terwijl zij hetgeen wat aan Waarheid naar jullie is gekomen verloochenen!)) [Al-Moemtahinah: 1].

En ook degenen die hen aanprijzen, ophemelen en bevoordelen op de moslims in het werk en dergelijke, hebben een zonde begaan, en slechte verwachtingen gehad voor hun moslim broeders en hebben goeds gedaan ten opzichte van degenen die het niet verdienen dat er goeds tegenover hen gedaan wordt. Het is (dus) een verplichting voor de gelovige om de moslims te bevoordelen op anderen, in alle zaken van werk en andere. Wanneer er echter tekortkomingen door de moslims bewerkstelligd worden, dan is het een verplichting voor hem om hen te adviseren, te waarschuwen en hen het slechte effect van onrecht te verduidelijken, hopende dat Allaah hen door middel van zijn handelingen leidt!

Bron: Fatawa Shaych al-'Uthaymien deel 1, Fatawa 'Ulema al-Balad al-Haraam blz. 107.

Deelnemen aan feesten van de niet-moslims?

Het Permanente Comité

Vraag: Is het toegestaan voor Moslims om deel te nemen in hun feestdagen, zoals Kerstmis?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Het is niet toegestaan voor de Moslim om met de Koeffaar mee te doen in hun feestdagen en vreugde en geluk uit te drukken in deze gelegenheden, of om een dag vrij te nemen van werk, of de gelegenheid godsdienstig is of seculair is, want dit is een soort van het imiteren van de vijanden van Allaah, wat verboden is, en een soort van samenwerken met hen in valsheid. Het staat vast dat de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: “Wie dan ook een volk imiteert is één van hen.”

En Allaah, Soebhaanehoe wa Ta’ala, zegt: ((En help elkaar bij al-Birr en Taqwa (deugd, oprechtheid en vroomheid); En helpt elkaar niet bij zonde en overtreding. En vreest Allaah. Voorwaar, Allaah is streng in de bestraffing.”)) [al-Maa'idah 5:2]

We adviseren jou het boek “Iqtidaa ' as-Siraat al-Moestaqiem” van Shaychoel-Islaam Ibn Temieyah (moge Allaah hem genadig zijn) erop na te slaan, want het is zeer nuttig op dit onderwerp.

En bij Allaah ligt het Succes en moge Allaah’s Zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen en schenk hen vrede.

Het Permanente Comité voor Academisch Onderzoek en het Uitgeven van Fatwa, Fatwa nr. 2540

Is er een verschil tussen de Arabische Christen en de Niet-Arabische (Christen)?

Het Permanente Comité

Vraag: Is er een verschil tussen de Arabische Christen en de Niet-Arabische (Christen)?

Antwoord: Alle Lof is aan Allaah. Er is geen verschil tussen de Arabische Christen en de Niet-Arabische (Christen).

Bron: Fatawa het Permanente Comité 12/252

Live duroos