Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Over Anaashied

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: Er wordt veel gesproken over Islaamitische anaashied, en er word gezegd dat het toegestaan is en er word gezegd dat het een alternatief is voor muziek bandjes, dus wat is uw visie?

Antwoord: Deze benaming is niet juist, het is een nieuwe benaming, want er wordt geen Islaamitische anaashied genoemd in de boeken van de selef (voorgangers). En het is bekend dat de Soefiyyah (soefies) degenen zijn die al-anaashied nemen tot hun geloof en zij noemen het as-Samaa`. En in onze tijd toen er vele groeperingen en sekten ontstonden, kwam er voor elke groep of sekte opzwepende anaashied en zij noemen het Islaamitische anaashied, deze benaming daarvoor is niet juist, het is dus niet toegestaan om deze anaashied te nemen en te verspreiden tussen de mensen. Wa billaahit-Tawfieq.

Bron:
www.Sahab.comFataawaa van Shaikh Al-Albaanee

Vraag: Wat zijn de regels m.b.t. de nasheeds (liedjes) 15 die circuleren onder veel jongeren en welke zij ‘Islamitische nasheeds’ noemen?

Antwoord: Als deze nasheeds Islamitische betekenissen hebben, en zij niet gemixt zijn met muzikale instrumenten, zoals de Duff, de drum e.d., dan is het geen probleem. Echter een belangrijke voorwaarde van de toegestaanheid moet verhelderd worden. En deze is dat deze nasheeds vrij moeten zijn van alles dat tegen de Godsdienst ingaat, zoals het gaan tot extremisme e.d.

En er is ook nog een andere voorwaarde. En deze is dat het luisteren naar deze nasheeds niet als een (gewoonlijke) uitoefening genomen moet worden Dit omdat het degenen die er (constant) naar luisteren, afkeert van het reciteren van de Qor-aan, welke de authentieke Soennah van de Profeet juist aanmoedigt. Eveneens keert het díegenen af van het zoeken naar heilzame kennis en het oproepen naar de weg van Allaah (da’wah), de Enige die vrij is van alle fouten. Wat betreft het gebruiken van de duff bij de nasheed, dit is toegestaan voor vrouwen als het (alleen) gebeurt onder hen, apart van de mannen. En het is alleen toegestaan tijdens de ‘Eed en de trouwerij.
[Al-Asaalah, Uitgifte #2]

15 Noot van de vertaler: Een nasheed is een lied of lofzang in het Arabisch. Deze liedjes worden verspreid op bandjes en zij verschijnen vaak zonder muziek. Ook gaan zij vaak over het onderwerp Jihaad.

Vraag: Veel van de Moslimjongeren ruilen en delen tapes uit waarop liedjes (nasheeds) staan, welke zij Islamitisch noemen. Wat is de correcte mening over deze zaak?

Antwoord: Als deze liedjes (nasheeds) geen strijk en muziek instrumenten bevatten, dan zeg ik in het algemeen dat er geen kwaad in zit op de voorwaarde dat deze nasheeds vrij zijn van dingen die in tegenstrijd zijn met de Religie, zoals het vragen om hulp aan anderen dan Allaah (Istighaathah) en een manier zoeken om dicht bij Allaah te komen (tawassul) middels het geschapene. Ook is het niet toegestaan om ze als een gedeelte van de Religie te nemen, want dit zou de Moslimjeugd afkeren van het reciteren van en nadenken over het Boek van hun Heer. En dat is wat de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu 'alayhi wa sallam, ons heeft aangespoord om te doen in vele authentieke ahadeeth, zoals zijn woorden:
‘Reciteer de Qor-aan en zing het (reciteer het op een mooie melodiezue manier), voordat er mensen zullen komen die erdoor zullen jagen en er geen tijd voor zullen nemen. Dus zing het (mooi).’

En wie nadenkt over de manieren van de Metgezellen, zal zien dat zij deze liedjes (nasheeds) niet hadden in hun leven, want zij waren mannen van realiteit en niet mannen van vermaak. [Al-Asaalah, Uitgifte #17]

Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (rahiemehoellaah)

Vraag: “Deze vraagsteller uit Mekka zegt; Ik zou willen vragen over de regelgeving betreffende het luisteren naar hetgeen wat Islaamitische anashied wordt genoemd.”

Antwoord: “Alle lof is aan Allaah de Heer der werelden, en ik bid en vraag zegeningen voor onze Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa `ala alahi was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen en degenen die hen in het goede volgen tot de Dag der Opstanding.

Ik zal een algemeen antwoord geven op deze vraag. Anashied die geen muziek instrumenten zoals de fluit bevat en hetgeen wat hierop lijkt, en als het onderwerp (van deze anashied) een profijtvol onderwerp bevat en wordt voorgedragen op een goede manier (zoals bij de Arabieren werd gedaan) en het bevat geen corrupte geluiden die de begeerten doen opwekken dan is hier niets mis mee.

En Hasaan ibn Thabith was gewoon om poëzie voor te dragen in de moskee van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa `ala alihie was sallem), op een dag kwam `Omar ibn al-Khattab (radiallahoe `anhoe) langslopen en zag hem (Hasaan ibn Thabith) poëzie voordragen, vervolgens merkte hij (Hasaan ibn Thabith) op dat het hem (`Omar ibn al-Khattab) verbaasde wat hij deed, toen zei Hassaan ibn Thabith tegen hem: “Ik deed dit (poëzie voordragen) toen er iemand aanwezig was die beter is dan jij,” bedoelende de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa `ala alahi was sallem).

Echter als deze anashahied gepaard gaat met muziek instrumenten zoals de fluit en drumstel en het onderwerp gaat over liefde en het bevat corruptie, of de stemmen die erin voorkomen sporen aan tot corruptie, of als de stemmen mooi gemaakt worden, of als het wordt voorgedragen op een zangerige brutale manier dan is dit niet toegestaan.”

Arabische bron:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8816.shtml

Live duroos