Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Heropleving van de Islaam.

Heropleving van de Islaam vereist heropleving van het correcte begrip.

al-‘Allaamah al-Moehaddith al-Imaam Al-Albaanie rahiemahoellaah.

Vraag: Het is overgeleverd dat Allaah – Soebhaanahoe wat Ta’aala – in het begin van elke eeuw een Moedjadied (heroplever) laat komen voor deze Oemmah. Is dat correct? En als het correct is welke vorm van at-Tadjdied (heropleving) is het dan die volbracht wordt door deze Moedjadied?

Antwoord: De hadieth is correct, en at-Tadjdied (hernieuwing/heropleving) heeft soorten. Dat is wat correct is in de uitleg van deze hadieth. De Islaam vernoodzaakt heropleving, elke keer wanneer er een tijdsperiode voor bij is gegaan, lang of kort. En Tadjdied (heropleving) van de Islaam heb je in verschillende vormen, de belangrijkste hiervan is:

Tadjdied van het correcte begrip ervan (van de Islaam); Aangezien de moslims gaandeweg afwijken van het begrip van de Islaam – van de Kitaab en de Soennah – van het correcte begrip.

En daarom is de belangrijkste Tadjdied, de Tadjdied die tot de moslims komt met de juiste begrippen waar onze Vrome Voorgangers (Salafoena as-Saalih) op waren van de Kitaab en de Soennah.

En de belangrijkste van deze at-Tadjdied is:

Dat men de Soennah zuivert van hetgeen erin geslopen is maar er (in werkelijkheid) geen onderdeel van was, vervolgens nodigt het de moslims uit naar het refereren en het zich baseren op deze correcte Soennah gepaard met de Qoer’aan en een correcte uitleg van hen beiden, waar onze Vrome Voorgangers op waren.

Deze Tadjdied is de belangrijkste Tadjdied, en de (her)opstanding van de moslims, en de (her)opstanding van de Islamitische bewegingen, en alle islamitische da’wah’s, en alle islamitische groepen zullen niet bewerkstelligt worden behalve als deze gebouwd is op deze at-Tadjdied al-Asiel (fundamentele heropleving). En dat is Tadjdied as-Soennah (het hernieuwen van de Soennah) door het te onderscheiden van hetgeen er niet een onderdeel van is en dit opzij te zetten.

En Tadjdied van de correcte begrippen van de Noesoes (teksten) van de Kitaab en de Soennah, d.m.v. het uitnodigen van de moslims naar de begrippen waar onze Vrome Voorgangers (Salafoenaa as-Saalih) op waren.

Maar dat is realistisch gezien niet genoeg, het is noodzakelijk dat men bijvoorbeeld (ook) andere wetenschappen doet heropleven, die nodig zijn voor de ontwikkeling van het leven op het kennis en gemeenschappelijke vlak. Dat dus bepaalde mensen zich hierop focussen, naar het heropleven ervan, en wij zullen een voorbeeld hiervan geven :

Taalwetenschappen, deze wetenschap is noodzakelijk om te laten doen heropleven, en het dichter bij de mensen te brengen, en zelfs voor de Arabieren zelf, degenen die weinig of veel verwijderd zijn geraakt van hun taal, door toedoen van de niet-arabieren die onder hen zijn gekomen.

Heropleving van deze wetenschap is daarom noodzakelijk, en daarom is het zo dat:

Het heropleven van deze opvoedende en mentale facetten noodzakelijk is, en om de moslims te leiden naar hetgeen overeenkomstig is met de Kitaab en de Soennah in al deze facetten.

En er is geen twijfel over mogelijk dat een persoon, of zelfs een groep, niet instaat is om al deze inspanningen en heropleving te bewerkstelligen. En daarom hebben een aantal geleerden – zoals het voorbeeld van de soorten van at-Tadjdied – van onder de Moedjadidien (heroplevers) genoemd : Salaah oed-Dien al-Ayyoebie, met het feit dat hij niet bekend stond om kennis, maar omdat hij het Islamitische leven deed heropleven, en dat hij hen (de moslims) aanmoedigde tegen de Joden, en hen leidde in het bestrijden van de vijanden, en hen uit het land verjoeg nadat zij het jarenlang bezet hadden. En daarom schaarden zij hem onder de Moedjadidien (heroplevers).

Derhalve, dient at-Tadjied niet beperkt te worden tot één soort met uitzondering van een andere. Zolang dat het leven heropleeft, is het noodzakelijk deze wetenschappen te laten heropleven, en dat deze wetenschappen overeenkomstig worden gemaakt met de Kitaab en de authentieke Soennah, en volgens het begrip waar onze Vrome Voorgangers op waren – radiya Allaahoe ‘anhoem -.


Bron:
www.selefienederland.nl – heropleving van de Islaam

Live duroos