Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Kinderen van de Ongelovigen

Vraag: Wat zal het resultaat van de kinderen van de ongelovigen zijn op de Dag des Oordeels?

Antwoord: Alle lof behoort toe aan Allaah alleen en moge de vrede en zegeningen van Allaah op Zijn Boodschapper en zijn familie en zijn Metgezellen zijn...

Voorts;

Datgene wat correct is uit de statements van de geleerden is dat Allaah, de Meest Verhevene hen zal testen op de dag des oordeels, dus wie er gehoorzaamd, dan zal hij behoren tot de mensen van het Paradijs en wie ongehoorzaam is, dan zal hij behoren tot de mensen van het Vuur. En deze uitleg is in overeenstemming met zijn sallAllaahu alayhi wa sallam uitspraak:

Allaah weet het beste over hetgeen dat zij gedaan zouden hebben.[1]

Als antwoord op degene die vroeg over de kinderen van de ongelovigen.

En succes ligt bij Allaah en moge de vrede en zegeningen van Allaah op onze Profeet en zijn familie en Metgezellen zijn.

Voetnoot:

[1] Overgeleverd door Ahmad: 1/215, 2/242, 253, 259, 268, 315, 393, 464, 471, 481, 518, 6/84; en al-Bukhaari: no. 1383, 1384, 6597, 6598 en Muslim: no.266, 2659 en Abu Dawood: no.4711 en an-Nasaa?ee in al-Mujtaba: 4/59.

Permanente Committee voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

Fataawa, Volume 3, Pag. 207, Maktabah Ma?aarif, Riyaadh 1412H


Live duroos