Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De Fitnah van ad-Dajjaal

door schaych Saalih al Fawzaan

Vraag:

We horen over de Masieh ad Dajjaal en over zijn Fitnah (beproeving), waartegen de Boodschapper (vrede zij met hem) toevlucht zocht (bij Allah), en ons beval om er toevlucht tegen te zoeken (bij Allah) tegen zijn fitnah. Dus wie is deze Masieh ad Dajjaal? En wat zijn z’n eigenschappen? En wat is zijn fitnah? En wanneer verschijnt hij? En wat is verplicht om te doen om veilig te zijn tegen het gevaar van hem?

Antwoord:

“Al Masieh ad Dajjaal is een man die aan het eind der tijden verschijnt, en de joden zullen hem volgen. En zijn verschijning is van de tekenen van het Uur. En hij zal een enorme Fitan (testen en beproevingen) met zich meebrengen wat een effect zal hebben op de zwakken in Imaan. En hij zal door zijn toedoen velen van de mensen doen afdwalen, behalve degenen die Allaah - Soebhaanahoe wa Ta’alaa - beschermt.

Wat zijn beschrijvingen betreft, hij is (een) man die Kaafir is, blind aan één oog. En hij beproeft de mensen. Hij wil hen wegleiden van hun religie met meerdere middelen. Zijn Fitnah is enorm en zijn gevaar is enorm. En hij verschijnt dicht bij het bevestigen van het Uur. En zijn fitnah is specifiek voor de levenden.

En het is verplicht voor ons om onze toevlucht te zoeken bij Allaah tegen zijn Fitnah, zoals onze Profeet (vrede zij met hem) ons bevolen heeft.”

SN: In het boek Sifaat as Salaat an-Nabie van Shaych Mohammed Naasir oed Dien al Albaanie – rahiemahoellaah - levert de Shaych – rahiemahoellaah - meerdere overleveringen over welke uitgesproken kunnen worden in de Salaah tijdens de 2e tashahhoed zoals de smeekbede. Genomen uit de vertaling van broeder Mohammed ben Daoud wafaqahoellaah blz. 173:

O Allaah! Waarlijk ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de straf van het graf, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de beproevingen van de Masih ad Dajjaal (bedriegelijke messias), en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de beproevingen van leven en dood gaan. O Allaah! Waarlijk ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zonde en schuld.”

Boecharie en Moslim.

Transcriptie van de uitspraak:

“Allaahoemma innie a3oethoe bika mien 3adhaabil qabr. Wa a3oethoe bika mien fitnatiel maasihie dadjaal. Wa a3oethoe bika mien fitnatiel mahyaa wal mamaat. Allaahoemma innie a3oethoe bika mienal ma’thaamie wal magram.”

Bron: www.selefienederland.nl – De fitnah van ad-Dajjaal

Vertaald door: Bint ‘ Abdollaah.

Nagekeken door: Selefienederland.


Live duroos