Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Shoeboehaat en Shahawaat.Vraag: Wat is ernstiger voor een persoon, het hebben van shubuhaat (twijfels en misverstanden over geloofszaken)of shahawaat(begeerten)?

Antwoord: Bij Allaah, het is allemaal gevaarlijk en schadelijk. Maar de shubuhaat zijn erger, omdat een shubhah soms door een persoon wordt gezien als de waarheid terwijl het vals is. En hierom werd er gezegd, het berouw van een moebtadi' is moeilijker (dan het berouw van een persoon met begeerten). De persoon met begeerten, zijn begeerten kunnen verdwijnen en Allaah kan hem er onafhankelijk van maken. Maar de persoon met bid'ah, misschien aanbidt hij hiermee en hij denkt dat het de waarheid is. En dit is een ramp, en daarom verheugd de Shaytaan zich meer om de bid'ah dan om de begeerten. En allebei zijn ze gevaarlijk, maar de bid'ah is gevaarlijker.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos