Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Kort verhaal over de wijsheid

Kort verhaal over de wijsheid in het uitnodigen naar Allaah - Shaykh al-'Allaamah Muhammed Amaan al-Jaamee

Iemand die ik betrouwbaar acht, vertelde mij dat in sommige steden van India er een geleerde was die lesgaf in de moskee; en zijn gewoonte was om nadat hij een les had afgerond veelvuldig du'aa te doen bij Allaah. In zijn du'aa was hij gewoon om Allaah te vragen Shaykh Muhammed bin 'Abdul W...
ahhaab te vervloeken.

Iemand die zijn lessen bijwoonde, was een student uit Saudi Arabië die oplettend was met betrekking tot wat er gezegd werd. De student uit Saudi Arabië dacht er diep over na hoe hij deze leraar kon redden wiens misleidende propoganda hem (tot zo een mate) had doen dwalen, dat hij in deze kritieke staat was terechtgekomen. Toen werd de student uit Saudië Arabië geleid naar een oplossing om de toestand van deze misleide leraar te redden. Met Allaah's Toestemming keerde hij zich naar Kitaab at-Tawheed - waar de rechten van Allaah worden uitgelegd die Hij over zijn dienaren heeft - en hij rukte de voorkant van het boek evenals de eerste pagina (waar de auteur van het boek stond vermeld) weg en liet het toen aan de leraar uit India zien. Hij vroeg toen aan hem om dit boek te lezen en hem de inhoud en zijn persoonlijke visie over de kwaliteit van het boek te vertellen.

Dus de leraar nam het boek aan en begon het te lezen. De volgende dag vroeg de student aan de leraar wat zijn gedachten waren omtrent het boek. De leraar begon het boek te prijzen met een grote prijzing en beschreef het als zijnde de beste boeken omtrent dit onderwerp. De student uit Saudi Arabië vertelde hem toen dat de auteur van het boek (niemand minder) dan Muhammed bin 'Abdul Wahhaab was - dezelfde man die hij in zijn du'aa bij Allaah vervloekte. Toen liet hij hem de voorkant en de pagina zien die hij had weggescheurd (waar de naam van de Shaykh op stond) en de leraar stond perplex, voelde spijt en begon du'aa te maken voor de student uit Saudi Arabië. Toen veranderde hij zijn positie betreffende de Shaykh; of hij veranderde beter gezegd het type du'aa dat hij voor de Shaykh (aan het einde van zijn lessen) deed.

En we vragen Allaah hem te vergeven.

Dit is de weg waar de mensen door hun propaganda de fout in zijn gegaan en hen in een slechte staat heeft doen terechtkomen. De Da'wah naar Allaah is succesvol door het toepassen van hikmah (wijsheid), net zoals we hebben mogen zien van de student uit Saudi Arabië (wier Allaah succes had gegeven). Allaah zegt in Zijn Boek (wat een interpretatie is van de betekenis):

"Roep op naar de weg van jouw Heer (i.e. Islaam) met wijsheid en goed onderricht en disscuseer met hen op een wijze die beter is. Waarlijk, jouw Heer weet het best wie afgedwaald is van Zijn weg en Hij is het beste op de hoogte van degenen die geleid zijn." (Surah an-Nahl, aya 125)

Bron: Mashaa'kil ad-Da'wah wa–Du'aat blz. 56 van Shaykh Muhammad Amaan Al-Jaamee (rahimahullaah).

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos