Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

bid'ah (innovatie).

Hoofdstuk 32

Definitie van bid'ah (innovatie).

Bid'ah is elk geloof of uitspraak die na de dood van de profeet ontstond, met de intentie van aanbidding en het zoeken van nabijheid (bij Allaah) zonder enig bewijs ervoor uit het Boek of de Sunnah.

De vijf categorieën van bid'ah.

Deze zijn allemaal dwaling, hoewel sommige erger zijn dan andere.

1) Bid'ah I'tiqaadeeyah

Dat is elk geloof dat het boek en de sunnah tegengaat.

2) Bid'ah Lafdheeyah

Dat is alles dat een persoon zegt (met intentie) van aanbidding, in tegenstrijd met het boek en de sunnah

3) Bid'ah Badaneeyah

Dat is elke beweging die een persoon maakt (met intentie) van aanbidding, in tegenstrijd met het boek en de sunnah

4) Bid'ah Maaleeyah

Dat is elk voorwerp van bezit dat uitgegeven wordt aan zaken die in tegenstrijd zijn met het boek en de sunnah

5) Bid'ah Tarqeeyah

Dat is alles van de deen dat gelaten wordt, of het toegestane met de intentie van aanbidding. Zoals degene die het huwelijk laat, of geen vlees eet en daarbij aanbidding, vroomheid en zelfontkenning voor ogen heeft.

Wees voorzichtig met innovaties in de deen.

Op gezag van 'Aa'ishah die zei dat de boodschapper van Allaah zei, '' Degene die in deze zaak van ons iets introduceert, wat er niet toe behoort, zal het geweigerd zien. ''

'' Degene die een daad doet die niet door ons is opgelegd zal het geweigerd zien ''

Op gezag van Jaabir bin 'Abdullah die zei dat als de Boodschapper van Allaah een preek gaf, hij zei, '' ... Voorwaar de beste uitspraak is het boek van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammad en de slechtste zaken zijn de toegevoegde zaken (en elke toegevoegde zaak is een innovatie) en elke innovatie is dwaling (en elke dwaling is in het vuur). ''

Denk na, Oh moslimbroeder, over deze twee nobele authentieke ahadeeth van de profeet. Als je ze nauwkeurig zou bestuderen, zul je ze als genezing voor je vinden, als Allaah het wil, van elke innovatie die in de deen is geïntroduceerd.

Dit is omdat de boodschapper opdroeg dat elke innovatie een dwaling was en hij zei niet sommige, maar hij zei ''elke'' en elke, Oh moslim, is van de woorden die algemeenheid en totaliteit weergeven.

En zo is het ook met zijn uitspraak: '' Degene die een daad doet die niet door ons is opgelegd zal het geweigerd zien. '' Dat is zeggen dat het niet geaccepteerd is en hij zei niet ''volgens de intentie van degene die het doet '' maar hij oordeelde dat het geweigerd wordt.

Als iemand dus beweert dat niet elke bid'ah dwaling is en niet elke daad die geïntroduceerd wordt in de deen geweigerd zal zijn, zeg dan tegen hem, '' Wie heeft meer kennis, jij of de boodschapper en wie vreest Allaah meer, jij of de boodschapper? Als hij het eens is met de betekenis van deze twee ahadeeth en hij gelooft erin en handelt erna dan is er geen probleem.

Als hij niet stopt met volharden in zijn uitspraak dat niet elke bid'ah een dwaling is en dat niet elke toegevoegde zaak geweigerd wordt, zeg dan tegen hem, '' Voorwaar, de boodschapper zei in een gedeelte van de hadeeth, '' Elke innovatie is dwaling '' en hij zei, '' Degene die een daad doet die niet door ons is opgelegd zal het geweigerd zien '' en jij zegt in het andere deel, '' niet elke bid'ah is dwaling en niet elke toegevoegde zaak wordt geweigerd. ''

Zeg dus tegen hem, '' dit van jou, is in tegenstrijd met de boodschapper '' en herinner hem aan de uitspraak van Allaah, Degene vrij van alle tekortkomingen, de Meest Verhevene:

En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij gekozen heeft en hem in de hel laten branden, wat een slechte bestemming.

Oh Allaah, laat ons sterven op het Boek en de Sunnah en bescherm ons tegen alle innovaties, Oh Heer der werelden.


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos