Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het ongeziene, vertrouwen.

Hoofdstuk 30

Niemand kent het ongeziene behalve Allaah.

Allaah zegt:

En Allaah zal jullie niet de geheimen van het ongeziene onthullen.

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad): '' Ik zeg niet dat de schatten van Allaah bij mij zijn en niet dat ik het ongeziene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een engel ben. Ik volg slechts wat aan mij geopenbaard is. '' Zeg: '' Zijn de blinde en degene die ziet gelijk? Denken jullie dan niet na? ''

Allaah zegt:

Zeg (O Muhammad): ''Ik heb geen macht om mezelf van nut te zijn of schade toe te brengen'', behalve wat Allaah wil. Als ik kennis had van het ongeziene, dan zou ik voor mezelf een vermeerdering van bezit verzekerd hebben en geen kwaad zou mij treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van blijde tijdingen voor de mensen die geloven. ''

Nooh zei:

En ik zeg jullie niet dat met mij de schatten van Allaah zijn, '' noch dat ik het ongeziene ken, noch dat ik een engel ben .... ''

Allaah zegt:

Zeg: '' Niemand in de hemelen en de aarde kent het ongeziene, behalve Allaah. En zij weten niet wanneer zij opgewekt zullen worden. ''

Allaah zegt:

Toen Wij de dood voor hem (Sulaimaan) bepaald hadden, was er niets dat hen (de jinn) op zijn dood wees, behalve een kleine worm op de aarde die zijn staf opat. Toen hij (zijn lichaam) viel, werd het de jinn duidelijk dat als ze het ongeziene zouden kennen, zij niet in een vernederende bestraffing waren gebleven.

Allaah zegt:

En met Hem zijn de sleutels van het ongeziene, niemand kent ze behalve Hij ...

Allaah zegt:

... Zeg: '' Het ongeziene behoort alleen aan Allaah toe ''

Allaah zegt:

En tot Allaah behoort het ongeziene van de hemelen en de aarde ....

Allaah zegt:

De Kenner van het onwaarneembare en hij maakt voor niemand het ongeziene zichtbaar.

Allaah zegt:

Zeg: '' Allaah weet het best hoelang ze daar verbleven, aan Hem behoort het verborgene van de hemelen en de aarde

Op gezag van 'Abdullah ibn 'Umar die zei dat de Boodschapper van Allaah zei:
'' Er zijn 5 sleutels van de kennis van het ongeziene, niemand kent ze behalve Allaah:

Niemand weet wat morgen zal gebeuren, behalve Allaah
Niemand weet wat er in de baarmoeder is, behalve Allaah
Niemand weet wat hij morgen zal verdienen, behalve Allaah
Niemand weet op welke plek hij dood zal gaan, behalve Allaah
Niemand weet wanneer het zal gaan regenen, behalve Allaah


(En in een andere overlevering: en niemand weet wanneer het Uur zal plaatsvinden, behalve Allaah)

Ik zeg: In deze edele verzen en overleveringen van de profeet wordt de valsheid van de waarzeggers en astrologen verduidelijkt voor de intelligente lezer. Van de trucs en dwaling zoals Mahdi Ameen en zijn metgezel al Mawsoof al Muhaiyah en Qaweer en andere waarzeggers. En voorwaar niemand kent het ongeziene behalve Allaah alleen, Hij heeft geen deelgenoten.Hoofdstuk 31

De verplichting om op Allaah alleen te vertrouwen.

Allaah zegt:

Als jij een beslissing hebt genomen, vertrouw op Allaah, voorwaar Allaah houdt van degenen die (op Allaah) vertrouwen.

Allaah zegt:

Keer dus weg van hen en vertrouw op Allaah. En Allaah is voldoende als beschermer.

Allaah zegt:

En als zij neigen tot vrede, neig er dan ook naar en vertrouw op Allaah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Allaah zegt:

En vertrouw op de eeuwig Levende, die niet sterft en prijs zijn lof. En Hij is voldoende als de Alwetende over de zondes van Zijn dienaren.

Allaah zegt:

En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige. Degene Die jou ziet als je opstaat (om te bidden). En jouw bewegingen onder degenen die neerknielen. Voorwaar Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Allaah zegt:

Vertrouw daarom op Allaah; waarlijk, jij (Oh Moehammad) bent op de duidelijke waarheid.

Allaah zegt:

En Moosaa zei, '' O mijn volk! Als jullie in Allaah geloven, stel dan jullie vertrouwen op Hem, als jullie moslims zijn. '' Zij zeiden, '' Op Allaah vertrouwen wij. Onze Heer, maak ons geen onderwerp van vervolging door de Dhaalimoon. En red ons door Uw Barmhartigheid van het ongelovige volk. ''

Allaah zegt:

Twee mannen van degenen die (Allaah) vreesden en aan wie Allaah van Zijn gunsten geschonken had (zij waren Yoosha' en Kaalab) zeiden: '' Val hen aan via de poort en als jullie binnengetreden zijn, zal de overwinning voor jullie zijn; en vertrouw op Allaah, als jullie gelovigen zijn. ''

Allaah zegt:

Hun boodschappers zeiden tot hen: '' Wij zijn slechts mensen zoals jullie, maar Allaah schenkt van zijn gunsten aan wie Hij wil van die dienaren. En het is niet aan ons om jullie een bewijs te brengen, tenzij met toestemming van Allaah. En laat de gelovigen op Allaah vertrouwen. Waarom zouden wij niet op Allaah vertrouwen, terwijl Hij ons waarlijk heeft geleid op onze weg? En wij zullen zeker geduld hebben met al dat wat jullie ons aandoen. Laten daarom zij die vertrouwen hebben, hun vertrouwen op Allaah stellen.

En op gezag van 'Umar bin al-Khattaab dat hij de profeet hoorde zeggen, '' Als jullie op Allaah vertrouwden zoals op Hem vertrouwt dient te worden, zou Hij jullie voorzieningen garanderen zoals Hij de vogels voorziet, zij vertrekken hongerig en keren vol terug.


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos