Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Tovenaar, waarzeggers en amuletten.

Hoofdstuk 27

Is de astroloog een tovenaar?

Op gezag van 'Abdullah bin 'Abbas die zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd, '' Wie kennis wil verkrijgen van de sterren, heeft een gedeelte van magie verkregen en dat vermeerdert naarmate het zoeken van kennis vermeerdert.

Ik zeg: Uit deze hadieth blijkt dat elke astroloog een tovenaar is en als een persoon vermeerdert in astrologie, hij vermeerdert in tovenarij. En we zoeken toevlucht bij Allaah tegen de astrologen tovenaars.

Allaah zegt:

En zij volgden wat de shayateen voorlazen ten tijde van het koninkrijk van Sulaiman en Sulaiman was niet ongelovig, maar de shayateen waren ongelovig. Zij onderwezen de mensen sihr (tovenarij) en wat was neergezonden te Babel aan de twee engelen Haroet en Maroet en geen van beiden leerden iemand zonder dat zij zeiden: '' Voorwaar wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig. '' Zo leerden zij van hen (tovenarij) dat wat een scheiding veroorzaakte tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadde daarmee niemand behalve met de toestemming van Allaah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en niet baatte. En voorzeker zij wisten dat wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het hiernamaals. En slecht is het waarmee zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten.

Ik zeg: dit edele vers laat duidelijk zien dat het niet mogelijk is om magie te leren zonder kufr te plegen en als hij kufr pleegt zal hij het leren dus op basis van dit edele vers is een tovenaar een kafir, we zoeken toevlucht bij Allaah tegen kufr (ongeloof) en ilhaad (ketterij) en tegen de daden van de mensen van het vuur.Hoofdstuk 28

Het verbod op het benaderen van waarzeggers.

Op gezag van 'Aa'ishah die zei dat sommige mensen de profeet vroegen over de waarzeggers. Hij zei, '' Ze zijn niks '' Zij zeiden, '' O Boodschapper van Allaah, sommige van hun praatjes komen uit. '' De profeet zei, '' Dat wat uitkomt is wat een jinn stiekem heeft opgepikt (uit de hemelen) en in het oor van zijn vriend (waarzegger) giet, met een geluid zoals het gekraai van een haan. De waarzegger vermengt dit dat waar is vervolgens met meer dan 100 leugens.

Op gezag van Mu'aawiyah bin Al-Hakam As-Sulamee die heeft gezegd, ik zei, '' O Boodschapper van Allaah, ik leefde tot voor kort in een periode van onwetendheid en Allaah zond islaam. En onder ons zijn mannen die naar waarzeggers gaan. '' Hij zei, '' ga niet naar waarzeggers '' Ik zei, '' en er zijn onder ons mannen die bijgelovig zijn. '' Hij zei, '' Dat is iets dat ze in hun hart hebben en zou hen niet moeten hinderen.

Sommige van de vrouwen van de profeet zeiden dat de profeet heeft gezegd, '' degene die een waarzegger benaderd en hem over iets vraagt, zijn gebed wordt voor 40 nachten niet geaccepteerd. ''

Ik zeg:

al-Kaahin (waarzegger): Hij is degene die de mensen inlicht over zaken van het ongeziene die nog niet zijn gebeurd, zoals degene die bekend is als 'Mahdi Ameen de waarzegger' en anderen dan hij, zoals degenen die de mensen vertellen wat er in de harten is. En we hebben al vermeld dat het niet toegestaan is naar hen toe te gaan, want ze zitten alleen op slechtheid en valsheid.

al-'Arraaf (waarzegger): Hij is degene die de mensen verteld over verloren voorwerpen of diefstal en andere zaken die al gebeurd zijn, maar verborgen zijn voor de mensen. Ze komen dus naar deze waarzegger en hij vertelt ze over waar de voorwerpen van magie liggen, waar gestolen voorwerpen liggen of waar verloren voorwerpen liggen of de naam van de dief of tovenaar of andere van de zaken die al plaatsgevonden hebben maar verborgen zijn voor de mensen. Je bent al op de hoogte van het verbod om hen te benaderen en Allaah accepteert het gebed niet van degene die naar ze toegaat en hen vraagt, voor 40 nachten als een straf voor de misdaad die ze gepleegd hebben door naar waarzeggers te gaan. We zoeken toevlucht bij Allaah tegen dwaling na de leiding.Hoofdstuk 29

Het verbod op het dragen van amuletten.

Op gezag van 'Uqbah bin 'Aamir Al-Juhanee dat sommige mensen naar de Boodschapper van Allaah kwamen en hij nam de Bai'ah (eed) van 9 van hen en hij liet er 1. Ze zeiden dus, '' Oh Boodschapper van Allaah u nam Bai'ah van 9 en u liet deze. '' Hij zei, '' Voorwaar, hij draagt een amulet. '' Hij reikte zijn hand uit om het af te snijden en nam de Bai'ah van hem en zei: '' Wie een amulet draagt, voorwaar hij heeft shirk gepleegd. ''

Op gezag van Abu Basheer Al-Ansaarie die zei dat hij in het gezelschap was van de Boodschapper van Allaah op sommige van zijn reizen. De Boodschapper van Allaah stuurde een boodschapper die bevool, '' Er zal geen ketting .... of wat voor ketting dan ook om de nek van kamelen blijven, of het wordt afgesneden.''

Op gezag van Ruwayfa' Bin Thabit dat de Boodschapper van Allaah zei, '' Oh Ruwayfa' het is mogelijk dat je lang na mij zal leven, informeer de mensen dus dat wie een ...... of zijn privé delen schoonmaakt met de uitwerpselen van dieren of botten, dan voorwaar Muhammad is vrij van hem.

Ik zeg: uit deze ahadeeth kan gehaald worden dat het dragen van amuletten verboden is, of het nu gedragen wordt door een persoon, een dier, een auto, een huis, een winkel, een boom, of iets anders. En of het gedragene nu een bot is, een hoorntje, een (paarden)hoefijzer, een haar of een asafetida (een soort plant) of een twijg of een touwtje, ijzer, koper of een amulet of iets anders. Ze staan allemaal voor afhankelijk zijn van anderen dan Allaah, vertrouwen op anderen dan Allaah, je richten naar anderen dan Allaah en het geloven in anderen dan Allaah en dit is shirk met Allaah, zoals blijkt uit de edele hadeeth van de profeet:

'Wie een amulet draagt, voorwaar hij heeft shirk gepleegd.'

Hier wordt het het gevaar van het lezen van de volgende boeken verduidelijkt, deze zijn:

Shams ul Ma'aarif
Al-Mandal As-Sulaimaanee
As Saba'ah Al'ahood
Hirz zul Jawshan
Abu Ma'shar al-Falaqee
Nateejat Falaqee Bait Ul-Faqeeah


En andere boeken van magie, dwaling en waarzeggerij en bedrog. En we zoeken de toevlucht bij Allaah tegen teleurstelling en we vragen Hem om veiligheid tegen verleiding.


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos