Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De soorten Hypocrisie, Kufr, Shirk, Innovatie.

Hoofdstuk 38

De soorten verblijfplaatsen en de soorten van hun mensen.

Er zijn drie verblijfplaatsen"

1) Verblijf in de dunyaa (deze wereld)
2) Verblijf in barzakh (graf)
3) Verblijf in aakhirah (hiernamaals)

De mensen van bovenstaande, kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën en elke categorie kan weer verder onderverdeeld worden.

1) Mu'minoon (gelovigen)
2) Munaafiqoon (hypocrieten)
3) Kaafiroon (ongelovigen)



Hoofdstuk 39

Er zijn twee soorten gelovigen.

1) De saabiqoon en zij zijn de muqariboon
2) De As-haabul Yameen en zij zijn de Abraar



Hoofdstuk 40

Hypocrisie.

Hypocrisie bestaat uit twee soorten:

1) 'Itiqaadee (van geloof)
2) 'Amalee (van daden)

En als je wilt zeg dan:

1) Akbar (groot)
2) Asghar (klein)

En als je wilt zeg dan:

1) Zet iemand uit de religie
2) Zet iemand niet uit de religie

En als je wilt zeg dan:

1) Hypocrisie van geloof
2) Hypocrisie van daden


De hypocrisie van geloof is grote hypocrisie en zet iemand uit de religie. Het is de hypocrisie van ongeloof, degene die dit doet, toont uiterlijk islaam, maar verbergt kufr innerlijk.

De hypocrisie van daden is minder erg, zet iemand niet uit de religie. Dit zijn de categorieën:

1) Als hij praat dan liegt hij.
2) Als hij een belofte doet, verbreekt hij deze.
3) Als hij vertrouwd wordt, laat hij zien onbetrouwbaar te zijn.
4) Als hij een verbond sluit, verbreekt hij deze.
5) Als hij discussieert, zondigt hij
6) Hij neemt niet deel aan militaire expedities.

Er zijn twee soorten munafiqoon.

1) De pure hypocriet
2) De hypocriet die een gedeelte van hypocrisie in zich heeft.



Hoofdstuk 41

Kufr.

Kufr bestaat uit twee soorten:

1) 'Itiqaadee (van geloof)
2) 'Amalee (van daden)

En als je wilt zeg dan:

1) Akbar (groot)
2) Asghar (klein)

En als je wilt zeg dan:

1) Zet iemand uit de religie
2) Zet iemand niet uit de religie

De kufr van geloof is grote kufr en zet iemand uit de religie, er zijn verschillende soorten, namelijk:

1) Kufr ut-Takdheeb (ontkenning)
2) Kufr ul-Jahood (ongeloof)
3) Kufr ul-Inkaar (weigering)
4) Kufr ul-Istihzaa' Wassakhreeyah (spotten)
5) Kufr al-'Ibaa (trots)
6) Kufr al-'Inaad (tegenstrijd)
7) Kufr al-'Ilhaad (afdwaling)
8) Kufr ush-Shirk (deelgenoten toekennen)
9) Kufr ush Shak (twijfel)
10) Kufr ul-I'raad (vermijden)
11) Kufr un-Nifaaq (hypocrisie)
12) Kufr uz-Zandaqah (ketterij)
13) Kufr ul-Muwaalah li-'Adaail Islaam
(vijanden van de islaam vergezellen)
14) Kufr ur-Ridah (afvallig)
15) Kufr al-Munajimeen was-Saharah (astrologie en magie)

De bewijzen betreffende wat genoemd is van verblijfplaatsen, de categorieën van hun mensen zijn veel en bekend.

De kufr van daden is minder erg, het zet iemand niet uit de religie:

1) Kufr un-Ni'mah (gunsten)
2) Kufr ul-'Ikhoowah (broederschap)
3) Kufr ul-'Ashrah (relaties)
4) Kufr ut-Ta'afil 'Ansaab (bloedverwanten smaden)
5) Kufr un-Niyaahah 'alal Mait (weeklagen over de doden)
6) Kufr ur-Raghbah an 'al-Abu (ongehoorzaamheid van de ouders)

Er zijn twee soorten kufaar:

1) Kufaar 'Asliyoon (van oorsprong)
2) Kufaar Murtadoon (afvalligen)

Er zijn ook nog twee andere soorten:

1) Kufaar die naar kufr uitnodigen
2) Kufaar die blind volgen.



Hoofdstuk 42

Shirk.

Shirk bestaat uit twee soorten:

1) 'Itiqaadee (van geloof)
2) 'Amalee (van daden)

En als je wilt zeg dan:

1) Akbar (groot)
2) Asghar (klein)

En als je wilt zeg dan:

1) Zet iemand uit de religie
2) Zet iemand niet uit de religie

En als je wilt zeg dan:

1) Shirk van Kufr (ongeloof)
2) Shirk van 'Aml (daad)

De Shirk van ongeloof, is de grote Shirk en zet iemand uit de religie, deze bestaat uit drie soorten:

1) Shirk in Ruboobeeyah
2) Shirk in 'Ulooheeyah
3) Shirk in Asmaa was-Sifaat

De kleinere Shirk, de Shirk van daad, zet iemand niet uit de religie, deze bestaat uit:

1) Shirk van het showen en aandacht
2) Verborgen Shirk
3) Verbale Shirk



Hoofdstuk 43

Innovatie.

Bid'ah (innovaties) bestaan uit twee soorten

1) Groot
2) Kleiner

En als je wilt zeg dan:

1) Mukafirah (van Kufr)
2) Mufassiqah (van zondes)

En als je wilt zeg dan:

1) Zet iemand uit de religie
2) Zet iemand niet uit de religie

De grote Bid'ah, is die van Kufr en zet uit de religie en degene die het doet, bereikt het niveau van Kufr.

De kleinere Bid'ah is Mufassiqah en zet iemand niet uit de religie en degene die het doet bereikt niet het niveau van kufr.

Er zijn twee soorten innoveerders:

1) Uitnodigers naar de innovatie
2) Degene die niet uitnodigen naar de innovatie


Conclusie



Hier laat ik het bij en ik vraag Allaah om deze daad, net als al mijn andere daden puur voor Zijn Nobele Aangezicht te laten zijn. En dat Hij de moslims verenigd op het boek en de soennah en dat Hij de waarheid en haar mensen helpt en dat Hij de valsheid en haar mensen tegenwerkt en dat Hij de moslims begrip schenkt opdat zij de deen zullen praktiseren.

Moge de vrede en zegeningen van Allaah zijn op Zijn slaaf en boodschapper Muhammad en zijn nobele metgezellen.

Hoe perfect bent U en ik prijs U. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve U. Ik vraag Uw vergeving en ik keer berouwvol tot U.

Sana', Yemen
23 Jumada al-Awwal 1406H

Abu Ibraheem Muhammad bin 'Abdul-Wahhaab bin 'Ali al-Wasaabee al-'Abdalee.


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos