Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Tekenen van het Uur

Allaah Ta'ala zegt: ((Zij (de ongelovigen) wachten slechts op het Uur dat plotseling tot hen zal komen. voorzeker, de Tekenen ervan zijn al gekomen...)) (Soerrah 47:vers 18)

Waarom waarschuwden de Profeten hun volkeren voor de Dadjaal?

al-Iemaam Shaych Mohammad bin Saalih al- Uthaymien.

Vraag: Waarom waarschuwden de Profeten hun volkeren voor de Dadjaal, terwijl hij pas aan het eind der de tijden zal verschijnen?

Antwoord: De grootste beproeving die op de oppervlakte van de aarde, sinds het moment van de schepping van Adam tot de totstandbrenging van het Uur, zal plaatsvinden is de beproeving van de Dadjaal, zoals de Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) dat heeft gezegd. Dit is waarom er niemand onder de Profeten van Noeh tot en met Mohammed (moge de zegeningen en de vrede van Allaah op hen allen zijn), die zijn mensen niet voor hem heeft gewaarschuwd. [Overgeleverd door Al-Boechaari in het Boek van Beproevingen (Al-Fietan), in het Hoofdstuk: Vermelding van de Dadjaal (7127)], om het belang van zijn kwestie en zijn ernst (in fietnah) te benadrukken en voor hem te waarschuwen.

Terwijl Allaah inwerkelijkheid Weet dat hij niet zal verschijnen voor het einde der tijden. Maar Hij heeft de Boodschappers bevolen om hun volkeren te waarschuwen over hem, zodat het belang en de ernst ervan duidelijk zou kunnen worden. Dit was authentiek overgeleverd van de Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn): Hij heeft gezegd:

“Als hij verschijnt en ik ben onder jullie, dan zal ik tegen hem disputeren (i.e. dan zal ik jullie tegen hem beschermen) ten behoeve van jullie, maar als hij verschijnt terwijl ik niet onder jullie ben, dan moet men ten behoeve voor zichzelf strijden en Allaah zal mijn Gevolmachtigde zijn voor iedere Moslim” [1] En onze Heer, Djellah wa 'Ala, is de gunstigste Gevolmachtigde.

Aldus de kwestie van deze Dadjaal is zeer kritisch! Beter gezegd, het is de grootste beproeving, zoals het is vermeld in de Hadieth, van de schepping van Adam tot en met de totstandbrenging van het Uur. Het was dus geschikt om geselecteerd te worden onder de beproevingen van het leven, voor het zoeken naar toevlucht hier tegen tijdens het (smeek)gebed:

“O Allaah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de bestraffing van het hellevuur en de bestraffing van het graf, tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen de kwade beproeving van de valse Messias (Dadjaal).”

Wat betreft het woord Dadjaal, het is afgeleid van het woord Dadjl, wat misleiding betekent, omdat hij een misleider is, voorwaar, hij is de grootste misleider en de slechtste bedrieger onder de mensen.

Bron: Fatawa Arkaan al-Islaam vraag nr. 50 blz. 103-104

[1] Overgeleverd door Moslim in het Boek van Beproevingen (Al-Fietan), in het Hoofdstuk: Vermelding van de Dadjaal, Zijn Eigenschappen, en Wat met Hem is Verbonden. (2937)

Live duroos