Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Liefde voor Allaah

Iemaam Mohammed ibn 'Abd Al-Wahhaab rahiemehoellaah.

De Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:
“Wie dan ook de volgende drie (kwaliteiten) bezit, zal de zoetheid (verrukking) van het Geloof proeven: (1) Degene bij wie Allaah ‘Azzowe Djellah en Zijn Boodschapper geliefder is dan wat dan ook; (2) Degene die houdt van een persoon, alleen omwille van Allaah; (3) Degene die het haat om terug te keren naar het ongeloof nadat Allaah hem daaruit heeft gered, zoals hij het haat om in het vuur te worden gegooid.”
[Al-Boechaarie & Moslim]

De Uitspraak van Allaah, de Meest Verhevene:

En er zijn er onder de mensen die naast Allaah gelijken nemen (van uit de schepping, die zij net zo aanbidden als Allaah). Zij houden van hen zoals het houden van Allaah.... [Soerah Al-Baqarah (2): 165]

En Zijn Uitspraak:

Zeg: “Als jullie vaders en jullie zonen... [Soerah At-Tauwbah (9): 24]

tot aan de Uitspraak van de Meest Verhevene:

...jullie dierbaarder zijn dan Allaah en Zijn Boodschapper... [Soerah At-Tauwbah (9): 24]

Anas (radia Allaahoe ‘anhoe) vertelde dat de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat ik meer geliefd bij hem ben dan zijn vader, zijn kinderen en de gehele mensheid.”
[Al-Boechaarie & Moslim]

Anas (radia Allaahou ‘anhoe) heeft ook verteld dat de Boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

“Wie dan ook de volgende drie (kwaliteiten) bezit, zal de zoetheid (verrukking) van het Geloof proeven: (1) Degene bij wie Allaah ‘Azzowe Djellah en Zijn Boodschapper geliefder is dan wat dan ook; (2) Degene die houdt van een persoon, alleen omwille van Allaah; (3) Degene die het haat om terug te keren naar het ongeloof nadat Allaah hem daaruit heeft gered, zoals hij het haat om in het vuur te worden gegooid.”
[Al-Boechaarie & Moslim]

In een andere versie:

“Niemand zal de zoetheid van Iemaan (Geloof) proeven totdat....”
Tot aan het einde

Ibn Abbaas (radia Allaahoe ‘anhoema) heeft gezegd:

“Wie dan ook houdt omwille van Allaah en haat omwille van Allaah, en bevriendt omwille van Allaah, en vijandschap laat zien omwille van Allaah, zal daarmee de vriendschap krijgen van Allaah. En het niet houden aan dit, dan kan niemand de werkelijke smaak (zoetheid) van Iemaan (Geloof) proeven ondanks het feit dat hij een regelmatige verrichter van het gebed en het vasten zou zijn geweest. Tegenwoordig houden mensen relaties en houden van elkaar alleen om wereldse zaken maar dit zal hen geen enkele profijt voorzien (op de Dag des Oordeels)”
[Ibn Djarier rahimahoellaah heeft deze hadieth genoemd.]

En Ibn Abbaas heeft gezegd over de Uitspraak van de Meest Verhevene:

...En (dat) al hun banden met hen verbroken waren. [Soerah Al-Baqarah (2): 166]

Hij zei: “Liefde.”

Bron: Kitaab At-Tauwhied van Shaych-oel-Islaam Mohammed bin Abdoel-Wahhaab [Hoofdstuk nr. 31 “Liefde voor Allaah”]

Live duroos