Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Aanbidding van Allaah

Vraag: Wat is al-`Ibaadah en wie is belast met het verrichten ervan?

Antwoord: Al-`Ibaadah (aanbidding) is een algemene term voor alles waar Allaah van houdt en tevreden mee is, van uitspraken, daden en handelingen, de openlijke en de verborgene. En degene die belast is met het verrichten ervan door middel van verplichting of aanbeveling in overeenstemming met het goddelijke bevel is de intelligente verantwoordelijke van de wereld van de mensheid en de Djinn, zoals de Allerhoogste zegt:

((En zij werden niets anders bevolen dan het aanbidden van Allaah, de Religie zuiver en alleen voor Hem makend, en het verrichten van de Salaah en het geven van de Zakaah en dat is de Rechte Religie.)) [Soerah al-Bayyinah (98): 5]

door Shaych Zeed al-Madchalie uit Al-Adjwibatoes-Sadiedah

Live duroos