Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Ar-Roeqyah als beroep.

door Shaykh Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie.

Het nemen van “Ar-Roeqyah” als beroep om een inkomen te verkrijgen en een verduidelijking omtrent de gevaren hiervan.

De bron van dit artikel is afkomstig van de volgende audio-opname:
http://www.alsoheemy.net/play.php?catsmktba=1921/xa

Wij willen attenderen op een vraagstuk omtrent “Ar-Roeqyah”. En dat is het nemen van “Ar-Roeqyah”als beroep om een inkomen te vergaren. En hetgeen ik van overtuigd ben is dat dit haraam is. En dat dit niet bewezen is van de profeet - صلى الله عليه وسلم

Vanwege dit is het openen van “Ar-Roeqyah-klinieken” in tegenspraak met de Soennah. Sterker nog, het is van de innovaties die geïnnoveerd zijn door de mensen. Welzeker, indien jij “Ar-Roeqyah” bij jouw broeder uitvoert omwille van Allaah, hier is niets mis mee. Al schenkt hij u hiervoor een gift, en u zijn gift aanneemt om een fijne gemoedstoestand voor hem te bewerkstelligen, zonder overdrijving, dan is hier niets mis mee.

Maar indien dit genomen wordt als beroep en dat hiervoor speciale klinieken en ziekenhuizen voor worden geopend waarmee geld wordt verdient, dan zijn hier vele vermaningen aan verbonden.

Van onder deze vermaningen zijn:

1. Dat dit niet werd gepraktiseerd door de Selef.

En indien een tegenstander protesteert met de hadieth van Aboe Sa’ied Al-Khoedrie radia Allaahoe anhoe waarin de Metgezellen een volk om een dienst van gastvrijheid vroegen en dit volk hen niet deze gastvrijheid verleenden, waarop een van de vooraanstaanden van dit volk werd gebeten waarna zij opzoek gingen naar een “Raaqie” en Aboe Sa’ied en de metgezellen die met hem waren antwoordden door te zeggen: “Ja, wij zullen “Ar- Roeqyah” uitvoeren”. En alvorens dit gezegd te hebben zei hij: “Bij Allaah, ik zal de “Roeqyah” uitvoeren, maar jullie weigerden om ons tot gast te nemen dus zullen wij de “Roeqyah” niet uitvoeren tenzij jullie ons er een compensatie voor geven”. Het volk gaf toen een kudde schapen waarop Aboe Sa’ied “Roeqyah” uitvoerde middels de openingshoofdstuk van de Qoer’aan.

De profeet heeft dit goedgekeurd, hij heeft zelfs het volgende gezegd:

“Geef mij samen met hen een deel (van de compensatie)”
Overgeleverd door Aboe Daawoed, en at-Tirmidhi en Shaykh al-Albaanie verklaarde het Sahieh.

Deze hadieth is authentiek, maar hun redenatie met deze bewijsvoering is incorrect. En dit om verschillende redenen.

Van onder deze redenen zijn:

1. Voor het accepteren van de compensatie was er een reden. En dat is dat dit volk gierig was. Zodoende zijn zij op deze manier berispt om hun intentie teniet te doen.
2. De metgezellen hebben dit hierna niet als beroep genomen.
3. Geen van iemand onder de metgezellen heeft hiermee geredeneerd om klinieken te openen voor “Ar-Roeqyah”. En indien dit voorgeschreven zou zijn dan zouden zij ons hierin zeker zijn voorgegaan. Want voorzeker, zij zijn het meest begerend voor het welzijn van de mensheid van onder de mensen en voor het in praktijk brengen van de Soennah.

Welnu, je mag “Ar-Roeqyah”uitvoeren bij je broeder. Vooral indien hij jou hierom verzoekt. Maar ook indien hij dit niet van jou vraagt. Wanneer jij ziet dat je broeder hier behoeftig naar is, voer dan de “Ar-Roeqyah” voor hem uit. (degene die in staat is om zijn broeder van nut te zijn, laat hem dit doen)

Maar om dit als een beroep te nemen, dan is dit een kwalijke zaak.

En tevens van onder de vermaningen zijn:

2. Dat dit (het nemen van “Ar-Roeqyah” als beroep) de oprechtheid van de Raaqie kan aantasten in zijn smeekbeden of in zijn “Roeqyah”. Je zult zien dat een dergelijk persoon voorwaarden stelt. En zelfs dat zo een persoon een doos neerzet, of personeel aanstelt voor het inzamelen van geld voor de kliniek. En dit is niet overgeleverd van de metgezellen en degenen die hen opvolgden en opvolgen in het goede.

En tevens van onder de vermaningen om “Ar-Roeqyah” als beroep te nemen zijn:

3. Velen van onder de charlatans en de kwakzalvers en degenen die het bezit van de mensen onrechtmatig consumeren houden zich hiermee bezig. Zij zijn klinieken gaan openen pretenderend dat dit een Islamitisch voorgeschreven vorm van “Ar-Roeqyah” is. Dit terwijl zij deze praktijken uitvoeren met bedrog en sprookjesverhalen. En wellicht dat zij hun praktijken verbloemen met de Qoer’aan, en dat zij de mensen (hiermee) uitlachen. En de kwalijke en kwade gevolgen hiervan zijn ontelbaar.

En tevens van onder de verdorvenheden en vermaningen om “Ar-Roeqyah” als beroep te nemen zijn:

4. Dat deze zaak vandaag de dag gemeengoed is geworden totdat zelfs vrouwen zich hiermee bezigen. En een aantal van onder degenen die deze praktijken uitvoeren breiden uit om zo meer geld te vergaren tot zoverre dat hij zelfs de Roeqyah in groepsverband uitvoert en langs hen loopt en éénmaal over hen uitblaast. Op deze manier. Hij loopt om hen heen alsof zij een kudde schapen zijn! Precies alsof zij een kudde schapen zijn! En dit is in werkelijkheid nooit bevestigd van de voorgangers. Zeker, dit is een innovatie geïnnoveerd door de kwakzalvers en degene die de bezittingen van de mensen onrechtmatig consumeren.

Tevens van onder de vermaningen zijn:

5. Een aantal van hen misbruikt (dit nieuwe gemeengoed) door het verkopen van wateren waarin is gelezen of waarin is geblazen. Het is zelfs overgeleverd dat een van hen beweert dat hij zijn Roeqyah leest in een reservoir. Hij vult voor hun 2 djawaalayn(wat neerkomt op ongeveer 3,7 liter)- bedoelend: hij haalt voor hem een watertank en hij heeft twee of drie tanken met water – en hij vult het. En een djaaloen (galon) kost 70 riyaal, stel jullie nu voor hoeveel djaaloen (galon) in deze tank zit! Kijk hoeveel oneerlijk geld hij binnenhaalt zonder recht !

En anderen doen het op andere manieren. Zij handelen in olie, olijfolie. Zover dat zij het momenteel duurder hebben gemaakt voor de mensen. Het is heden ten daagse een probleem geworden. Hij haalt voor hem olie en verkoopt dit vervolgens voor een veel hogere prijs met als schijnrede dat hierop is gelezen.

Al deze vermaningen maken het nemen van “Ar-Roeqyah” als beroep verboden. Zoals dat sommigen hierin wedijveren. En veel van onze geleerden hebben dit uiteengezet. Van onder hen zijn:

. Shaykh AbdelAziez Bin Baaz - رحمه الله.


. Shaykh Al-Albaani - رحمه الله

Hoe dan ook, de zaak is duidelijk. Het behoeft geen fatwa. De manier die vandaag de dag wordt gebruikt is niet Islamitisch voorgeschreven. Sterker nog, ik vind in bepaalde handelscentra affiches waarop wordt gepromoot: “Dit is de Roeqyah van die en die”, “Dit is de Roeqyah van zo en zo”

En de Roeqyah van de één wordt voor meer geld verkocht dan de Roeqyah van de ander. En Bij Allaah, Bij Allaah, Bij Allaah! Dit is niet Islamitisch voorgeschreven.

En indien iemand zegt: “Is dit allemaal niet beter dan het gaan naar de charlatans?”

(Dan zeg ik) Ik verbied “Ar-Roeqyah”niet oh edele broeder. Een moslim voert de Roeqyah bij zijn broeder uit. (Maar dit nemen als beroep) heeft de charlatans hiertoe gedreven. Het heeft hun gedreven naar het spelen en naar het onrechtmatig consumeren van het bezit van de mensen. En ik vrees voor dit soort uitvoerders van “Ar-Roeqyah” dat hun manier hen tot kwakzalverij,bedrog en dwaasheid drijft.

Het is dus daarom van groot belang om rekening te houden met deze zaken betreffende “Ar-Roeqyah”.

Moge Allaah ons allen succes schenken door ons te leiden naar hetgeen waar Hij over Tevreden is en Moge Allaah’s vrede en zegeningen met onze profeet Moehammed en zijn familieleden en al zijn metgezellen zijn.

Bron:
www.selefienederland.nl – Roeqyah als beroep.

Live duroos