Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het scheiden van een zondige man/vrouw.

Beschrijving video: Moge Allaah het goede voor u bepalen, een vragensteller zegt: Is het voor een vrouw toegestaan de scheiding aan te vragen als zij er achter is gekomen dat haar echtgenoot met vrouwen spreekt en kado's met hen uitwisselt en hen ontmoet? Zie het antwoord van Shaykh Zaid ibn Haadie al-Madkhalie (moge Allaah hem beschermen).Een vragensteller uit Frankrijk zegt: Een vrouw van een broeder is ongehoorzaam geworden aan Allaah (Verheven en Vrij is Hij van elke tekortkoming). En dit middels het praten met niet-mahaarim (mannen die voor een vrouw toegestaan zijn om te huwen) van haar, roken en het afdoen van de Hidjaab. Hij heeft haar meerdere malen geadviseerd, maar het was tevergeefs. Hij vraagt advies van u over deze kwestie. Moet hij van haar scheiden of wat dient hij te doen?


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos