Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Het slaan van vrouwen is een berispelijk karaktereigenschap!

As-Salaamu ´alaykum wa-rahmatu l-Laahi wa-barakaatuh
Ash-Shaykh Muhammad ibn Haadee al-Madkhalee
In de Islaam is het slaan van de vrouw met strikte voorwaarden in bepaalde gevallen toegestaan. Echter, bij de nobele, voortreffelijke, eerwaardige en verstandige mannen is het slaan van vrouwen iets wat niet geliefd is! Ash-Shaykh Muhammad ibn Haadee al-Madkhalee legt uit dat de hoogstaande mannen dit niet doen en dat de Profeet salla l-Laahu ´alayhi wa-sallam dit nooit heeft gedaan. Een mooie vermaning van de Shaykh voor degenen die denken dat het tot "mannelijkheid" behoort om losse handjes te hebben jegens hun vrouwen!

Bekijk de video hier:


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos