Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Democratie en demonstraties behoren niet tot de Islaam!

Al-´Allaamah al-Muhaddith Rabee´ ibn Haadee al-Madkhalee over democratie, demonstraties en rebelleren. Voor het artikel waar de Shaykh naar verwijst in de audio, waarin het standpunt dat hij voordraagt in deze video door hemzelf met bewijzen onderbouwd wordt, zie: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=119578


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos