Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De Valsheid van de Da´wah naar de Vereniging van Religies!

Een bekende trend vandaag de dag is het uitnodigen naar het opzetten van dialogen met andere religies om deze religies samen te brengen met de Islaam. Deze da´wah, die feitelijk ongeloof an sich is, wordt ook wel 'Wahdatu l-'Adyaan' genoemd, oftewel 'De Vereniging van Religies'. Ash-Shaykh al-´Allaamah Muhammad ibn Haadee al-Madkhalee - hafidhahu l-Laah -, één van de grote geleerden van Madeenah, legt de valsheid van deze da´wah uit en laat zien dat deze da´wah een da´wah van ongeloof is en dat de aanhangers ervan zich op een zéér gevaarlijk gebied bevinden. Moge Allaah de moslims en de Islaam ervan weerhouden.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos