Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De etiquette van de vrouw wanneer zij haar huis verlaat

De etiquette van de vrouw wanneer zij haar huis verlaat - Umm Abdillah al Waadiyyah

Mijn advies aan de vrouwen
Naseehati lilnisaa
Van de sheikha Umm Abdillah al Waadi’iyyah
...


Hoofdstuk: De etiquette van de vrouw wanneer zij haar huis verlaat

1. De bedekking (hijaab)
2. Zich onthouden van het gebruik van parfum
3. Het matigen van de pas (tijdens het lopen) zodat het geluid van haar schoenen niet gehoord kan worden.

Allah de Verhevene zegt:

"En laat hen niet met hun voeten stampen zodat zichtbaar zal worden wat verborgen is…" Surah an Noor 24:31

Wij worden in deze (moderne) tijd beproefd met de hoge hakken. We zien dat de vrouw die ze draagt geluid produceert (met haar hakken). Wellicht flirt zij zelfs in haar manier van lopen. De Profeet - sallallahoe aleihi wa salam - sprak de waarheid toen hij zei:

“De vrouw is awrah, wanneer zij (haar huis) verlaat dan maakt de Shaytaan haar mooier.” Overgeleverd door at-Thirmidie via ibn Mas’oed radia Allaahoe anhoe

4. Wanneer zij loopt met een andere vrouw in de aanwezigheid van mannen dan zou ze niet moeten spreken tegen de andere vrouw. Dit betekent niet dat haar stem tot de ‘awrah behoort. Echter, wanneer de mannen de stem van een vrouw horen dan zou dit kunnen leiden naar een fitnah
5. Dat zij toestemming aan haar man vraagt (voordat zij vertrekt) als zij getrouwd is. En aan haar voogd (walie) als zij niet getrouwd is
6. Als de afstand die zij wilt afleggen als een reis wordt beschouwd dan zou zij niet moeten vertrekken behalve in het gezelschap van een Mahram van haar.

Door zijn - sallallahoe aleihi wa salam - uitspraak in de overlevering die overgeleverd is door al-Bukhaarie op gezag van ibn ‘Abbaas:

“Een vrouw reist niet, behalve met een mahram.”

Deze bewijsvoering en soortgelijken zijn algemeen voor het reizen in zowel het vliegtuig als andere [vervoersmiddelen]. Wees dus alert hiervoor moge Allaah jou succes schenken, indien je de waarheid wenst.
7. Dat zij niet in de buurt loopt van mannen. Zelfs tijdens de tawaaf en de sa’ie ( op en neer lopen van as-safa naar al-marwa). Als zij in staat is om te lopen zonder dichtbij de mannen dan moet zij dit doen
8. Dat ze bescheidenheid toont.
9. Dat zij haar blik neerslaat.
10. Dat zij haar kleding niet uittrekt in een andere plek dan haar eigen huis als zij hiermee de bedoeling heeft om haarzelf te ontbloten. Want waarlijk, het is tot ons gekomen dat de Profeet - sallallahoe aleihi wa salam – zei:

“Elke vrouw die haar kleding uittrekt in een ander huis dan dat van haar echtgenoot, zij heeft de scherm tussen haar en haar Heer verwijderd.”

zusterteam an-nasieha

www.an-nasieha.nl

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos