Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De openheid van de Islamitische da'wah

Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe

Dit is een beknopte samenvatting van een lezing met als titel - De openheid van de Islamitische Dawaa - verzorgd door: Shaykh Muhammed bin Ramzaan Al-Haajirie.- hafidahu Allaah.

Aantekeningen:

1. De Islamitische da’wah is open en duidelijk.

2. Het eerste dat de profeet salla Allahu alaihi wa salaam deed toen hij werd bevolen om uit te nodigen naar Allaah, is openlijk zijn in het uitnodigen naar Allaah, door de mensen te verzamelen op de berg van Safa en hen openlijk in alle duidelijkheid toe te spreken.

3. De profeet salla Allahu alaihi wa salaam was zo duidelijk in zijn da’wah dat wanneer een persoon eenmaal in contact kwam met de profeet salla Allahu alaihi wa salaam om iets te leren hij wegging met een voldaan gevoel van begrip.

4. De volgers van de profeten zijn ook duidelijk in hun da’wah.

5. Openheid is een belangrijke zaak i.t.t. het onduidelijk zijn en het constant verkleuren en verschillende standpunten erop na houden.

6. De huichelaars zijn gewend om onduidelijk te zijn en om steeds te verkleuren.

7. De da’wah van de profeet salla Allahu alaihi wa salaam was in alle zaken duidelijk, zoals 'aqiedah etc.

8. Het onderstrepen van de valsheid van de qa'idah (stelregel); " We werken samen in hetgeen wij het eens zijn en excuseren elkaar voor datgene waarin we van elkaar verschillen.”

9. Drie zaken zijn zaken van vernietiging; 1: heerschappij, 2: geld/bezittingen, 3: vrouwen, dit zijn de zaken die een persoon van de juiste pad doet afwijken. Daarom deden de Koefar van Qoraish een aanbod aan de profeet salla Allahu alaihi wasalaam met deze 3 zaken.

10. Het belang van het feit om duidelijk te zijn in bewijsvoering.

11. De profeet salla Allahoe alahi wa salaam heeft ons op een duidelijk pad achtergelaten, taraktoekoem 'ala albaydah, lailoeha kanahaariha laa yazieghoe anhaa illaa haalik. De waarheid is duidelijk zoals de dag duidelijk is.

12. De Koraan en Soennah zijn de 2 zaken waar we naar terugkeren.

13. Duidelijkheid is een moeilijke zaak voor bepaalde mensen, dus oh Soenie wees oprecht en duidelijk.

14. De islamitische da’wah is geen da’wah van geheime partijen of politieke intenties.


15. Kennis is een voorwaarde voor da’wah, want als er geen kennis is, dan krijg je alleen verhaaltjesvertellers, dromenuitleggers en andere troep.

16. Het is niet van de waarheid om verschillende methodieken aan te hangen, dit is een onduidelijke zaak. Er bestaan geen verschillende selefiyaa. Zoals selefiya-soefiya of selefiya-politiek of selefiya-sport.

17. De profeet salla Allahu alaihi wa salaam was duidelijk in het waarschuwen voor de innoveerders en voor de afwijkende methodieken, zoals de profeet salla Allahu alaihi wa salaam had gewaarschuwd voor de Khawaarij en tegen de metgezellen zei dat er van het nageslacht van deze man een volk zal verschijnen dat aanbiddingen heeft maar toch uit de islaam schieten zoals een pijl uit een boog schiet, en dit betekent dat je niet misleid moet worden voor de uiterlijke verschijning van de mubtadi'a, en zo ook de uitspraak; "zij zijn de honden van de hel" de profeet salla allahu alahi wa salaam was kort en krachtig en duidelijk.

18. Aboe bakr was heel duidelijk in het bestrijden van de mensen die de zakaah niet wilden uitgeven.

19. Het belang om jezelf te onderzoeken en te kijken of je wel eerlijk en duidelijk bent in jouw leven en het praktiseren van de islaam.

20. De valsheid van de oproep naar "demonstraties en opstanden" en de onduidelijkheid van sommige uitnodigers die het in een bepaald land verbieden en in een ander toestaan.

21. Het uitnodigen moet naar Allah zijn en naar de tawheed volgens de methodiek van de profeet sallaa Allahu alaihi wa salaam

22. De verplichting van het aanbidden van Allaah.

23. Als je iets ontkent wat je eerder wel erkende en iets erkent wat je eerder ontkende, en dit zonder bewijs en zonder waarheid maar gebouwd op het volgen van de begeerten, dan is het zeker dat je bent misleid door een fitna.

24. De mensen van valsheid spelen met het geloof en met de bewijzen, terwijl de bewijzen tegen hen zijn en nooit voor hen, dit is ook wat Shaykh al-islaam ibn taymiyaa heeft vermeld in zijn boeken.

25. De waarschuwing om verschillende gezichten te hebben.

26. De mensen van valsheid verstoppen vele zaken, dus pas op voor hen en wees niet net als hen. wees op je hoede met wie je zit en van wie je je kennis neemt.

Na de lezing van Shaykh Muhammed bin Ramzaan al-Haajirie nam shaykh Saalih as-Suhaymie het woord over en bevestigde wat zijn broeder, de shaykh, voor hem zei, en gaf enkele toevoegingen, dat u hieronder kunt beluisteren, met de gehele lezing.

http://ar.miraath.net/node/1898

wa Alhamdoelilah, wa salaatu wa saalamu 'ala nabiyina Mohammed wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa taabi3iena lahoem bi ihsaan ilaa yawmi adien

Team an-nasieha

http://an-nasieha.nl/forums/showthread.php?t=366

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos