Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Da'wah bij een Christen - Mufti aal-Shaykh

Vraag aan al-Mufti Abdul-Aziez Aal as-Shaikh hafiedehoeallah

De vragensteller zegt
; er is hier een persoon, die tegen mij zei ''ik ben Christen''. Ik wil (weten wat) de juiste weg is in het adviseren en begeleiden van hem naar de Islam.

Antwoord Mufti: Ik zeg, deze persoon die bekeerd is naar de Christelijke godsdienst. Roep hem op naar Allaah, en zeg tegen hem; jouw Profeet Jezus (Isa) heeft blijde tijdingen verkondigt betreffende (de komst van) Mohammed (sallallahu 'aleihi wa sallam). Aangezien Allah over hem (Jezus) zei:

En als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed. (61:6)

En dat Mohammed het zegel (laatste) der Profeten is. En dat het verplicht is hem te volgen. En dat Jezus, als hij zal neerdalen aan het einde der tijden, zal oordelen met de Sharie'ah (Wetgeving) van Mohammed (sallallahu 'aleihi wa sallam). Verduidelijk voor hem de weg, en toon het hem met wijsheid (hikmah) en kennis (baseerah). Wellicht dat Allaah hem zal leiden middels jou.

Bron audio: www.af.org.sa
Nummer Fatwa: 396


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos