Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

De beste manier in het geven van Da’wah.

Vraag:

Wegens uw uitgebreide ervaring in dit gebied, willen wij u vragen: Wat is de beste manier in het geven van Da’wah?

Antwoord:

De manier is duidelijk in het Boek en in de Soennah van de Profeet Salla Allahoe ?aleehie wassalaam. Allaah Soebhaanahoe Wa Ta’ala zegt:

Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.

Allah De Verhevene zegt ook:

En het was dankzij de barmhachtigheid van Allah dat jij zacht met hen was, en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan.

Allaah Azza wa Djall zegt in het verhaal van Moesa en Haroen, toen hij hem naar Fir’auwn stuurde:

En spreek mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.

De uitnodiger naar Allah moet dus goede manieren hebben, en hij moet Hiekmah hebben; [Deze Hiekmah houdt in] kennis hebben over datgene wat Allah heeft gezegd, en wat er is overgeleverd van de Profeet. Daarna is een goede toespraak, vriendelijke woorden die het hart beïnvloeden, herinnering aan het Hiernamaals, de dood, het Paradijs en het Hellevuur belangrijk, totdat het hart de uitnodiging accepteert, en het zich naar deze uitnodiging toewendt, en aandachtig luistert naar wat de uitnodiger te zeggen heeft.

Eveneens als er een misvatting is bij degene die wordt uitgenodigd, dan moet men dit zien aan te pakken op de beste wijze. Men behoort het niet te verwijderen door middel van ruwheid, maar op de best mogelijke manier. Hij legt de misvatting voor en weerlegd het met bewijzen.

Hij zou ook niet moeten afzwakken of boos worden waardoor degene die wordt uitgenodigd zou kunnen vluchten/ weggaan (janfieroe). Eerder moet hij de aangewezen manier evenals de aangewezen verduidelijkingen en de bewijzen kiezen. Hij moet de kwesties weerstaan die hem irriteren en zijn preek met rust en mildheid geven, opdat Allaah de uitgenodigde de acceptatie zal vergemakkelijken.

Majalat Al Buhuth: #40/ P.145

Shaych Abdel-Aziz Ibn Baaz Rahiemehoellaah

Het geven van Da'wah zonder Kennis


Vraag:

Welke van de twee is beter:

1) Zich vrijmaken voor het geven van da'wah, of

2) Zich vrijmaken voor het zoeken van kennis?

Antwoord:

Het zoeken naar kennis is beter en een prioriteit, met de mogelijkheid dat de student van kennis da'wah kan geven terwijl men kennis zoekt. En het is niet mogelijk om da'wah te geven terwijl hij geen kennis heeft. Allaah (soebhaanahoe wa ta'aala) zegt:

Zeg (O Mohammed): Dit is mijn weg; Ik nodig uit naar Allaah met zekere kennis.... [Soerah Yoesoef 12: Vers 108]

Dus hoe kan da'wah gegeven worden terwijl hij geen kennis heeft. En niemand heeft ooit da'wah gegeven zonder kennis, en degene die dat gedaan heeft zonder kennis, zal nooit slagen.


door Shaych Mohammed Ibn Saalih al-Othaymien rahiemehoellaa

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos