Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Behoort het schenken van een cassetteband tot de da’wah naar Allah

Vraag: Ik hou ervan om (anderen) uit te nodigen naar de Islaam en ik ben hier erg enthousiast over, maar ik heb geen goede benadering hiervoor (manieren). Is het daarom voldoende voor mij om een cassette band uit te zoeken van één van de geleerden en (of) uitnodigers naar de Islaam om als geschenk te geven aan mijn familieleden of de algemene moslims?

Antwoord: Ja, een cassette band, zo lang dit van een bekende geleerde is met correcte aqeedah (geloofsleer) en diepe kennis. Als je dit cadeau geeft aan jouw broeders dan heb je veel goeds gedaan. En voor jou is een beloning gelijk aan die van hem, zoals de Profeet, sallallahoe aleihi wassalam, heeft gezegd:

((Degene die een ander naar het goede leidt, zal dezelfde beloning krijgen als de verrichter van dit goede)) overgeleverd door imam Muslim in zijn saheeh.

Wat jou betreft, is er geen probleem wanneer jij spreekt over hetgeen jij weet over de waarheid met goede manieren. Bijvoorbeeld, het stimuleren van de mensen om het gezamelijk gebed te bidden, het betalen van de zakaat, en het waarschuwen tegen roddelen en lasteren, ongehoorzaamheid naar de ouders, het onderhouden van de familie banden en (alles) dat Allah verboden heeft van de schaamteloze daden. Want deze kwesties, en wat hierop lijkt zijn bekend bij de moslim zowel de geleerden als de anderen.

Al ‘Allamaah Imaam ‘Abdulaziz ibn Baaz
Majmoe’ al fatawa wa maqalaat motanawi’ah 6de boekdeel

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos