Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Verdediging van het huwelijk van onze geliefde Moeder der Gelovigen.

Verdediging van het huwelijk van onze geliefde Moeder der Gelovigen 'Â'isha (radiyAllâhu 'anhâ) - Shaykh 'Abû 'Abdirrahmân 'Abdullâh ibn 'Umar ibn Mar'î ibn Burayk al-Adanî (hafidhahullâh ta'âlâ)
----------------------------------------------

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) is getrouwd met 'Â'isha (radiyAllâhu 'anhâ) toen ze welke leeftijd had ? Negen jaar. Een meisje van negen. [1] De ongelovigen gebruiken dat om de Islam te kleineren,
de moslims te bekritiseren en het beeld van de nobele Boodschapper (sallAllâhu 'alayhi wasallam) zwart te maken. Terwijl ze, als ze de zaken met rechtvaardigheid zouden beoordelen, zouden weten dat de Islam wel beter is dan hetgeen waarop zij zich bevinden, of dat nu in onze tijd is of in het verleden. Want tot op deze dag hebben zij nooit een precieze leeftijd bepaald voor het huwelijk.

En onder hen zijn er voor wie overspel gemakkelijker is dan het drinken van water, en ze hebben geen enkele straf voorzien die overspel bestraft. Het is waar dat in onze tijd ze bepaalde wetten hebben ingesteld die overspel bestraffen, maar zoals het gezegd gaat : « Het is slechts inkt op papier. » Terwijl ze in werkelijkheid afschuwelijke misdaden begaan, zoals wat zich voordoet met kinderen van minder dan zeven jaar, zonder te spreken over die van negen jaar! Ondanks dat dit concreet of abstract niet mogelijk is en ondanks dat dit verboden is.

En in de boeken van de christenen, om slechts hen aan te halen, staan enorm veel verschrikkelijke en schandelijke dingen vermeld die gebeuren in de kerken en andere... In hun boeken en hun geschiedenis is het bewijs dat ze zelf huwelijk en overspel hebben gepleegd, in hun landen en hun koninkrijken, op leeftijden die lager lagen dan negen jaar.

Dus wat is hun antwoord daarop? Vooral dat velen van degenen die dat onder hen gedaan hebben, tot hun grote persoonlijkheden behoren.

Dus wat voor hen als excuus en antwoord daarop dient, is ook een antwoord voor ons en zelfs meer.

Als ze zeggen dat dat gebeurd is op een manier die vrij was van onrechtvaardigheid en vijandigheid (waarin geen onrechtvaardigheid en vijandigheid zat), dat de vrouw haar volle volwassenheid had bereikt in haar leeftijd, haar fysiek en haar mentale kant, m.a.w. ze was dus klaar voor het huwelijk.

Dan zeggen wij hen dus :

Als dat een excuus is voor jullie, waarom zou het dan geen excuus zijn voor ons?

Daarom hebben de geleerden beslist dat het huwelijk op die leeftijd toegestaan is op voorwaarde dat de vrouw daarvoor klaar is en dat dat haar geen kwaad berokkent, zelfs al is ze maar negen jaar oud. En nog in onze tijd zijn er in bepaalde regio's vrouwen die de volle volwassenheid bereiken, fysiek, mentaal, enzovoorts terwijl ze pas negen jaar oud zijn. Dus het is niet de leeftijd die in beschouwing wordt genomen.

Sommige broeders hebben me overigens geïnformeerd dat in bepaalde regio's van Oost-Europa het kind van acht jaar vergelijkbaar is met een volwassene. En het meisje van ach of negen jaar is vergelijkbaar met een volwassen vrouw, want ze hebben de volle volwassenheid bereikt. Door ze te vergelijken met een andere persoon zou men zelfs kunnen denken dat ze twintig of dertig jaar zijn, want ze hebben hun volle aanleg bereikt. En het is niet onmogelijk dat dat bij ons ook bestaat. Dus wat telt, is niet de leeftijd, maar dat ze hun volle aanleg hebben bereikt en dat berokkent hen geen kwaad.

En omgekeerd is het mogelijk dat een meisje achttien jaar oud is, maar dat het niet toegestaan is met haar te trouwen. Om welke reden? Als ze te mager is, te zwak, dan is ze niet klaar voor het huwelijk, zelfs als ze de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt zoals een vrouw die door een ziekte wordt getroffen.

Bijvoorbeeld, kennen jullie bloedarmoede (anemie)? Het is een ziekte die zwakheid van het lichaam veroorzaakt, een persoon van dertig jaar getroffen door deze ziekte, en desondanks zou men denken dat ze jonger dan vijfentwintig is. In dat geval is het niet toegestaan om met haar te trouwen, want dat zou haar kwaad berokkenen, en de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :

« Berokken julliezelf geen kwaad en berokken er geen aan de anderen. »

En het oordeel van een zaak is toepasbaar van zodra de oorzaak van dit oordeel aanwezig is.

Dus wat in beschouwing wordt genomen voor het huwelijk, is niet de leeftijd, maar het is de volle aanleg van de persoon. Het is waar dat in onze tijd, over het algemeen, de persoon haar volwassenheid bereikt tussen de leeftijd van tien jaar en die van vijftien. Het is wat het meest voorkomend is in deze tijd, en wat gekend is bij de mensen. En misschien dat dat ten hoogste tussen dertien en vijftien jaar zou zijn. Maar dat verhindert niet dat als de persoon haar volle volwassenheid bereikt voor deze leeftijd, dat het dan toegestaan is om met haar te trouwen.

Ik ben overigens ingelicht dat in Afrika, sommige personen - laten we verduidelijken : onder de ongelovigen, zodat dat niet toegeschreven wordt aan de Islam - met de meisjes trouwen terwijl ze de leeftijd van tien jaar nog niet bereikt hebben. Want daar bereiken de vrouwen heel vroeg hun volle volwassenheid. En het wordt vermeld dat in de warme landen, zowel de mannen als de vrouwen hun volle volwassenheid vroeger bereiken dan in de koude landen. Dus in dat geval is het vroeg trouwen en bescherming voor zowel de mannen als de vrouwen.

En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :

« O jullie jongeren ! Laat degene onder jullie die in staat is om te trouwen, dat doen en laat degene die het niet kan, vasten. Want de vasten zal voor hem als bescherming dienen. »
[2]

---------------------------------------------------------
[1] De shaykh verwijst hier naar de leeftijd waarop de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) voor het eerst betrekkingen heeft gehad met zijn jonge echtgenote. Vandaar dat hij hier spreekt over negen jaar i.p.v. zes. [voetnoot van ابو معاذ محمد داود]

[2] Uit een les van shaykh 'Abdullâh al-'Adanî hafidhahullâh in Dâr al-Hadîth te Shihr (Jemen).

1 reacties:

tara omar zei

Hiv-ziekte voor de laatste 3 jaar en had pijn die moeilijk te eten was en hoest zijn nachtmerries, vooral het eerste jaar. In dit stadium is het immuunsysteem ernstig verzwakt en het risico van het oplopen van opportunistische infecties is veel groter. Niet iedereen met HIV zal echter doorgaan met het ontwikkelen van AIDS. Hoe eerder u wordt behandeld, hoe beter uw uitkomst zal zijn. Ik begon met ARV om vroegtijdige dood te voorkomen, maar ik geloofde in God dat ik ooit zou worden genezen. Als een Hiv-octrooi adviseren wij om antiretrovirale behandelingen te nemen om onze kans te verkleinen van het verzenden van het virus naar anderen, een paar weken geleden kwam ik op zoek op het internet als ik informatie over Hiv-behandeling met kruidengeneeskunde kon krijgen, op mijn zoektocht zag ik een getuigenis van iemand die is genezen van Hiv haar naam was Achima Abelard en ander Herpes Virus patent Tasha Moore gaf ook getuigenis over deze zelfde man, genaamd Dr. Itua Herbal Center. Ik was ontroerd door de getuigenis en ik nam contact met hem op via zijn Email.drituaherbalcenter@gmail.com We praatten en stuurde me een flesje kruiden Geneeskunde Ik dronk het zoals hij mij opdroeg. Na het te hebben gedronken, vroeg hij me om een ​​test uit te voeren dat ik mijn lijdensweg met het Hiv-octrooi heb beëindigd. Ik ben genezen en vrij van Arv Pills. Ik ben hem altijd dankbaar Drituaherbalcenter . Hier zijn contactnummer +234 8149277967 ... Hij verzekert mij dat hij de volgende ziekte kan genezen .. Haar, kanker, herpesvirus, ziekte van Lyme, epilepsie, blaaskanker, colorectale kanker, borstkanker, nierkanker, leukemie, longkanker, non-hodgkin lymfoom, huid Kanker, Lupus, Baarmoederkanker, Prostaatkanker, fibromyalgie, ALS, Hepatitis, Copd, ziekte van Parkinson. Genetische ziekte, Fibrodysplasia-ziekte, Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, Fluoroquinolone-toxiciteitssyndroom, Lever / Nier Inflammatoire, onvruchtbaarheid, darmziekte, ziekte van Huntington, Diabetes, Fibroid...

Een reactie posten

Live duroos