Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Al-Islaam, Al-Iemaan, Al-Ihsaan

Hoofdstuk 4

De definitie van islaam.

Al-Islaam: Is het overgeven aan Allaah door middel van Tawheed en aan Hem overgeven met gehoorzaamheid en vrij zijn van shirk en bid'ah (innovatie) en hun mensen.

Allaah de meest Hoge zegt:

Waarlijk, de religie bij Allaah is de islaam

Allaah de meest Hoge zegt:

... en Ik (Allaah) heb voor jullie de islaam als religie gekozen...

Allaah de meest Hoge zegt:

En keer berouwvol en gehoorzaam met waar geloof tot jullie Heer en geef je over aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt, waarna jullie niet geholpen worden.


Allaah de meest Hoge zegt:

Sterft niet behalve als jullie moslims zijn


Allaah de meest Hoge zegt:

En sterft niet behalve als jullie moslims zijn

Allaah de meest Hoge zegt:

Zoeken zij een andere religie dan die van Allaah (het ware islamitische monotheïsme, niets of niemand aanbidden behalve Allaah), terwijl alle schepselen in de hemelen en aarde zich gewillig of ongewillig aan Hem overgeven. En tot Hem zullen zij worden teruggekeerd.

Allaah de meest Hoge zegt:

En wie een andere religie dan de islaam zoekt, het zal nooit van hem geaccepteerd worden en in het hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.Hoofdstuk 5

De vijf pilaren van islaam.

Op gezag van Abdullaah ibn Umar die zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd, '' Islaam is gebouwd op vijf, de getuigenis dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Muhammad zijn Boodschapper is, het verrichten van het gebed, het geven van de zakaat, Hajj naar het Huis en vasten in Ramadaan. ''

Opmerking: Al-Hajj wordt voor het vasten genoemd en daar is overeenstemming over, i.e. Bukhaari en Muslim zijn daarover overeengekomen (Muthafaqun'alyhe). Het vasten dat voor Hajj wordt genoemd, komt in 1 overlevering van Muslim voor.Hoofdstuk 6

De definitie van iemaan.

Al-Iemaan is uitspraak met de tong, geloof in het hart en handelingen met de ledematen. Het vermeerdert door gehoorzaamheid en vermindert door ongehoorzaamheid.

Weet dus Oh moslimbroeder, moge Allaah mij en jou succes schenken met waar Hij van houdt en Hem tevreden stelt, dat toen de Boodschapper werd gevraagd door Jibreel over iemaan, hij zei, '' het is het geloven in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de laatste dag en dat je gelooft in Qadr (goed en slecht). '' Jibreel zei toen tegen hem, '' Je hebt de waarheid gesproken. ''

Bewijzen voor het vermeerderen van iemaan.

Allaah zegt:

Degenen (de gelovigen) tegen wie de mensen (hypocrieten) zeggen: '' Waarlijk, de mensen (afgodendienaren) hebben zich tegen jullie verzameld (een groot leger), vreest hen dus. '' Maar dit deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden: '' Allaah is voor ons voldoende en Hij is de beste Beschermer (voor ons).

Allaah zegt:

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts diegenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt en wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgedragen, neemt hun geloof toe en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.


Allaah zegt:

En wanneer er een soerah wordt neergezonden, zeggen sommigen onder hen (de hypocrieten), ''bij wie van jullie is zijn geloof toegenomen?'' Wat de gelovigen betreft, hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich.


Allaah, de meest Hoge zegt:

En toen de gelovigen de bondgenoten zagen, zeiden zij, ''dit is wat Allaah en Zijn boodschapper ons hebben beloofd en Allaah en Zijn boodschapper hebben de waarheid gesproken.'' En het doet hen alleen maar toenemen in geloof en onderwerping.


Allaah, de meest Hoge zegt:

Hij is Degene die as-Sakeenah (kalmte, rust) in de harten van de gelovigen neerzond, opdat zij geloof zouden toevoegen aan hun (al aanwezige) geloof.


Allaah, de meest Hoge zegt:

…. En opdat degenen die geloven zullen toenemen in geloof.


De bewijzen voor het verminderen van iemaan.

Op gezag van Abu Hurairah die zei dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd, '' Iemaan bestaat uit zeventig en nog wat takken, de hoogste van hen is het zeggen van ' La illaha illAllaah ' en de laagste van hen is het verwijderen van iets schadelijks van het pad en schaamte is een onderdeel van eemaan. ''

Op gezag van Abu Sa'eed Al-Khudri die zei, '' ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen, '' Wie van jullie iets slechts ziet, laat hem het dan veranderen met zijn hand en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn tong en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart (i.e. haten in zijn hart) en dat is het zwakste van eemaan. ''

Ihsaan is een aparte zuil.

Weet vervolgens dat toen de Boodschapper van Allaah werd gevraagd door Jibreel over ihsaan, hij zei, '' Al-Ihsaan is dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet, je ziet Hem niet, maar Hij ziet jou wel. ''

Er zijn drie gradaties van de deen (islaam):

Al-Islaam, Al-Iemaan, Al-Ihsaan


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos