Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

angst en liefde.

Hoofdstuk 21

Er zijn vier categorieën van angst (khawf).

1) Angst in aanbidding: Het is de angst voor Allaah alleen, Hij heeft geen deelgenoten. Dit type is aanbidding met het hart, waarmee we Allaah aanbidden. Hij zegt:

En voor degenen die vreesden voor het staan voor hun Heer zijn er twee tuinen (in het paradijs).

Allaah zegt:

En voor degene die het staan voor zijn Heer vreesde en zichzelf weerhield van slechte begeertes. Voorwaar, het paradijs is zijn verblijfplaats.

Allaah beschrijft Zijn dienaren, de engelen, en zegt:

Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij hen beveelt.

Hij zegt:

Degenen die de boodschappen van Allaah verkondigen en Hem vrezen, en niets vrezen dan Allaah. En Allaah is voldoende als Berekenaar.


2) Shirk in angst: Het is dat de dienaar iets of iemand vreest behalve Allaah. Zoals een djinn, een dode persoon enzovoorts, zoals hij Allaah vreest of erger. Allaah zegt:

Zie jij degenen niet tot wie gezegd werd, ''Houdt jullie handen af van de strijd en verricht het gebed en geef zakaat?'' Maar toen hen de strijd werd bevolen, vreesden een groep onder hen de mensen, zoals zij Allaah vreesden, of meer…

3) Angst die tot ongehoorzaamheid leidt: Is dat een dienaar de mensen vreest zodat hij het verplichte laat of dat wat verboden is begaat, hen vrezend zonder dat ze hem dwingen die daad te verrichten. Deze angst leidt dus naar ongehoorzaamheid van Allaah. Allaah zegt:

Het is alleen de shaytaan die jullie de angst voor zijn awliyaa voorstelt: vrees hun niet, vrees Mij, als jullie ware gelovigen zijn.

Allaah zegt:

Vrees hen dus niet, vrees Mij.

Allaah zegt:

Vrees geen mensen, maar vrees Mij.

4) Natuurlijke angst: Is als de angst van een persoon voor de vijand en een beest (wild dier) en de slang en anderen als deze. Dit is toegestaan ervan uitgaande dat hij de grenzen van de natuurlijke angst niet overschrijdt. Allaah zegt over de toestand van Zijn dienaar en de profeet Moosa:

Allaah zegt:

Toen werd hij bang in de stad en was op zijn hoede …

Allaah zegt:

Daarop ontsnapte hij van daar, vrezend en op zijn hoede …

En Moosaa zei:

Mijn Heer! Voorwaar, ik vrees dat ze me zullen loochenen.

En Moosaa zei ook:

Mijn Heer! Ik heb een man van hen gedood en ik vrees dat ze mij zullen doden.Hoofdstuk 22

De categorieen van liefde zijn vier.

1) Liefde in aanbidding: Het is het houden van Allaah en houden van wat geliefd is bij Allaah.

Allaah zegt:

Maar degenen die geloven, houden meer van Allaah...

2) Shirk in liefde: Het is het houden van iets of iemand anders dan Allaah, zoals iemand van Allaah houdt, of meer. Allaah zegt:

En onder de mensen zijn er sommigen die anderen aanbidden naast Allaah. Ze houden van hen zoals ze van Allaah houden.

3) Liefde in gehoorzaamheid: Zoals het houden van haraam en de innovaties (bid'ah) en zoals het houden van de mensen van zondes en innovaties en begeertes en anderen van het houden van dat wat de regelgeving van Allaah tegengaat.

4) Natuurlijke liefde: Zoals het houden van de kinderen en de familie en de ziel en de welvaart en anderen van dat van de 'mubaahaat' (toegestane zaken) maar het moet wel natuurlijke liefde zijn. Als het een persoon afleidt van de gehoorzaamheid aan Allaah en hij sommige verplichtingen laat dan is het de liefde in ongehoorzaamheid. En als het zijn leven en zijn hart overneemt en hij van hen houdt zoals hij van Allaah houdt of meer, dan is het shirk in liefde.


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/

Live duroos