Follow Us on Twitter Be our fan on Facebook

Huilen door tegenslag

Vraag: Ik ben ziek en soms huil ik door wat mij overkomt na mijn ziekte. Is deze vorm van huilen een daad in oppositie tot Allaah en het niet genoegzaam zijn in wat Hij voorbestemd heeft? Ik verricht deze daad niet met wil. Is er van hetzelfde oordeel sprake wanneer ik met mijn verwanten spreek en hen vertel over mijn ziekte?


Antwoord: Er zit geen kwaad in huilen wanneer er simpelweg alleen tranen uit de ogen komen, zonder gejammer. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de profeet sallallaahu 'alaihi-wasallam, toen zijn zoon Ibrahiem overleed:

De ogen tranen, het hart kent verdriet, maar we zeggen niets behalve wat Allaah behaagd. Wij zijn door jouw vertrek Ibrahiem, zeker verdrietig.[1]


Hadieth met deze betekenis zijn er voltallig. Er zit geen kwaad in met je verwanten en vrienden te spreken over jouw ziekte zo lang je Allaah prijst, Hem dankt, Hem verheerlijkt en Hem om gezondheid vraagt volgens hetgeen (de manier) dat toegestaan is. Wij adviseren u om geduld te hebben en hoop op beloning van Allaah. Ik breng u goed nieuws, daar Allaah heeft gezegd:

..Alleen zij die geduldig zijn zullen hun volle beloningen ontvangen zonder afrekening. Soerat az-Zoemar [39:10]

De profeet sallallaahu 'alaihi-wasallam heeft ook gezegd:

Een moslim wordt niet geteisterd door vermoeidheid, verdriet of pijn, al is het door een steek of een doorn, of Allaah scheldt wat van zijn zonden kwijt.[2]


De boodschapper van Allaah sallallaahu 'alaihi-wasallam heeft ook gezegd:

Wanneer Allaah het goede voor heeft met een persoon, (dan) scheept Hij hem op met beproeving.[3]


Wij vragen Allaah om u van genezing en gezondheid te voorzien, evenals van goedheid in het hart en daden. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Beantwoorder.

Voetnoten:

[1] Boekhaarie en Muslim.
[2] Boekhaarie en Muslim heeft iets dat hetzelfe is.
[3] Boekhaarie

Fataawal-Mar'ah - Darussalam Pag.43-44

1 reacties:

Anoniem zei

Asalaamu 3alaykum, akhi kun je aub deze fatwa verwijderen, want hij is niet compleet en ik wil hem herpubliceren via an-nasieha.nl

Een reactie posten

Live duroos